Hvordan skru gipsplater

Når du skal skru gipsplater, er det viktig at du bruker gipsskruer. De har buet kant på undersiden, slik at skruen ikke bryter kartongen på platen.

Foto: Norgips/Andreas Bache-Wiig

En viktig faktor for hvordan du skrur gipsplater riktig, er å kun bruke gipsskruer til monteringen. Gipsplate-skruer har en liten buet kant på undersiden og en slett kant på oversiden. Når du bruker drillen, skal skruen presse på kartongen i gipsplaten. Vær oppmerksom på at skruehodet ikke må bryte kartongen, så senk farten på drillen mot slutten. Skruen forsenkes 0,5-1,0 mm inn i platen.  Du kan bruke en bits til drillen med dybdestopp. Da slipper den grepet på skruen i akkurat riktig dybde. Går skruen gjennom kartongen, er styrken i skruen svekket, og du må du feste en ny skrue 2-3 cm i underkant av skruen som ble montert feil. Pass på og skru langt nok inn, ellers vil du ikke få en glatt overflate.

Hvor mange skruer per gipsplate du bør ha

Du skal ha maks 25 cm mellom hver skrue når du fester gipsplater til stendere. Avstanden fra skjøten må minimum være 15 cm. Gipsplater fås i en rekke ulike størrelser. Hvor mange skruer per gipsplate som bør brukes, vil derfor variere ut fra målene på gipsplaten.