Hvor lange skruer til terrassebord?

Skal du handle skruer for å montere terrassebord? Velg rett lengde og rett type skruer. Da får du en terrasse du kan ha glede av i mange år.

Mann som skrur ned i en terrasse

 

Det er ikke bare hvor lange skruer du bør ha til terrassesbordene, som må hensyntas.

– Først og fremst må du vite hva slags terrassebord du har. Er det impregnerte terrassebord, altså de grønne bordene, skal du bruke rustfri eller syrefast skrue.

Det opplyser Thomas Halvorsen, Optimeras produktsjef for festemidler.

Thomas Halvorsen
Thomas Halvorsen, produktsjef for festemidler i Optimera Montér.

 

– Syreinnholdet i impregneringen vil gjøre at skruene etses opp dersom du bruker en belagt skrue. Noen kaller faktisk skruer for «terrasseskruer» uten at de kan brukes til terrasse – de er bare belagt, forklarer han.

Selv innrømmer han at han langt fra er noen tilhenger av slike belagte skruer.

– De få reklamasjonene vi får på skruer skyldes oftest feil bruksområde. Det er som regel fordi en har forsøkt å spare penger. Men hos Monter kan vi konkurrere på prisen på alle typer skruer, sier Thomas Halvorsen.

Ulike skruetyper

Galvaniserte, belagte skruer

Galvaniserte skruer er laget av kullstål og behandlet med sink, slik at de får en rustbeskyttelse. Thomas Halvorsen anbefaler ikke disse til syreholdige materialer, slik som impregnert treverk.

Rustfrie skruer

Rustfrie skruer er uherdet og tåler derfor bevegelser og korrosjon bedre. Rustfrie skruer er det naturlige valg for impregnert treverk.

Syrefaste skruer

Syrefaste skruer har den beste rustbeskyttelsen for bruk til behandlet trevirke i alle miljøer.

Velg riktig skruelengde

Når du har valgt rett type skrue, kommer spørsmålet om lengde.

– Her er tommelfingerregelen at du skal gå for 2-gangen. Det vil si at skruen bør gå like langt inn i det du fester i, som det du fester fast. Med spiker sier man 3-gangen. Men dette er bare veiledende, understreker Thomas Halvorsen.

Hver skrue er unik. Fasiten er alltid produktdatabladet fra produsenten av terrassebordene.

–  Databladet vil vise uttrekksverdien for hver skruetype. Sjekk der, eller spør i butikken. Hele gjengepartiet bør være inni bjelken, slik at skruen trekker bordet ned mot bjelken, sier Halvorsen.

Husk at det alltid er produktdatabladet som er fasiten, her er likevel en pekepinn for korrekt skruelengde:

- 21 mm terrassebord - minimum 42 mm skruer

- 28 mm terrassebord - minimum 55 mm skruer

- 34 mm terrassebord - minimum 70 mm skruer

For terrassebord med andre dimensjoner, råder Halvorsen deg til å sjekke monteringsveiledningen fra produsentene. Det er lurt å tenke på at vanlig, impregnert terrassebord er ganske mykt. Derfor kan du ikke bruke for små hoder på skruene. Hodene må ha litt størrelse for å kunne holde på terrassebordene.

Skjærende riller under hodet gjør at skruen forsenkes inn i treverket og etterlater en glatt overflate.

Anbefaler skjult skruefeste

Såkalt Camo er et godt alternativ for skjult festing, eller kantfesting. Løsningen består av spesialskruer, spesialbits og en mal. Skruene skrus inn på skrå, uten å ødelegge treverket. Dette er ikke bare estetisk pent, men også praktisk dersom terrassen skal slipes ned senere.

Camo-løsningen er like solid om det utføres riktig. 

– Så lenge du skrur fra hver side, vil skruen holde fast terrassebordet. Hele stammen vil holde bordet, så det blir veldig solid. Det er litt mer tidkrevende, men resultatet blir veldig bra, forsikrer Halvorsen.

Lengden på skruene her blir det samme som for ordinære skruer, for eksempel 60 mm på 28 mm terrassebord.

– Skruen vil holde mer enn bare gjengene på denne måten. Det blir i grunnen mer solid enn når bare gjengene holder på plass.

Her er et eksempel på montering av terrassebord med skjult innfesting:

Neste steg: Legge terrassebord