Hvordan vedlikeholde takrennene best?

Opplever du at vann renner sakte ut av takrennene, eller at de er helt tette? Da har du sannsynligvis ikke vært flink nok til å vedlikeholde takrennene. Vi gir deg tipsene du trenger!

rensing av takrenne
Hvordan vedlikeholde takrennen best mulig? Et råd er å rense dem for løv og annet nedfall fra nærliggende trær.

Viktige grunner til å vedlikeholde takrennene

Takrenner har ett hovedformål, det er å samle opp og lede vann bort fra trekonstruksjoner og andre materialer som kan skades av fukt. Noen ganger kan imidlertid takrennene tettes av løv eller is, noe som gjør at de ikke fungerer optimalt.

Det er derfor viktig å vedlikeholde en takrenne om den skal virke etter hensikten. Tette takrenner kan nemlig medføre kostbare konsekvenser.

– Det er viktig å vedlikeholde takrenner for å unngå at de går tette. Om de først blir tette, kan vann renne over og påføre huset stor skade, sier Johan.

Hvordan rense takrennene dine?

Dersom du ønsker å rense takrenner høyt oppe, finnes det ulike løsninger for å gjøre jobben enklere.

– Du kan klatre opp i en stige og fysisk fjerne løv og annet smuss fra takrennene, eller ta i bruk en takrennerenser med teleskopstang. Hos Montér har vi blant annet en variant fra Fiskars med kost og skrape, tipser Johan. 

Rennene skal vaskes på over- og undersiden, minst to ganger i året. Dette er spesielt viktig i kystnære områder med stort saltholdighet i luften.

Hvordan åpne tett takrenne?

Hvis du har en takrenne som allerede har gått tett, har Johan følgende tips om du vil åpne takrennen selv.

– Du bør fjerne løv og smuss fra løvristen, og i tillegg stake nedløpet med en høytrykksspyler med stakefjær, råder han.

Hvordan fjerne is fra takrenner?

Om vinteren opplever enkelte at det blir ansamlinger av is i takrennene. Dette kan være problematisk, siden is potensielt kan ødelegge både nedløp og takrenner. I tillegg til dette, kan taktekkingen ta skade. Det beste er derfor å unngå at is i det hele tatt rekker å dannes ved å sørge for jevnlig vedlikehold av takrennene.

– Har du først fått is i takrennene, er det vanskelig å fjerne det, forklarer Johan.

Hvorfor blir det is i takrenna?

Et dårlig isolert hus er en av de viktigste årsakene til at det dannes is i takrenna.

– Varmelekkasjen fra huset får da snøen på taket til å smelte, og vannet fryser til når det havner i takrenna.
Montér-eksperten har råd for hvordan du kan unngå is i takrennene.

– Det kan hjelpe å etterisolere taket, og eventuelt få montert en varmekabel i takrenna.

Stående vann på grunn av tette takrenner kan også skape frostspreng ved kulde, spesielt i nedløpsrør.

Hvor ofte bør du vedlikeholde en takrenne?

Det er ikke uvanlig at takrenner tettes av løv og barnåler som faller ned fra omkringliggende trær. Dette skjer gjerne på høsten, når trærne feller blader og det er en del vind.

Takrenner skal renses for løv og skitt minst en gang per år. Ifølge Johan kan det være lurt å vedlikeholde takrennene to ganger årlig, fortrinnsvis om våren og høsten. Det er lurt å være litt proaktiv om du ønsker å forhindre tette takrenner, tipser Johan.

– Et nyttig tiltak kan være å fjerne omkringliggende trær som mister blader eller barnåler oppi takrenna, sier han.

Neste steg: Handleliste