Taksikring

For at feier, håndverkere og du selv skal kunne ferdes trygt på taket er det lurt med taksikring. Vi kjenner kravene og har produktene du trenger. Spør oss om råd før du monterer taksikring så finner vi den løsningen som passer best til ditt bygg.

tak med taksikring og snøfanger
Foto: Lobas

Snøfangersystem

Snøfangersystemer er konstruert for å forhindre at snø og is raser fra taket. Kravene fra myndighetene er at byggverk skal sikres slik at snø og is ikke kan falle på steder hvor personer kan oppholde seg. Snø- og isdannelser på bygninger skal forhindres og sikres. Særlig gjelder dette adkomst til bygning, inngangspartier osv.

 • Forhindrer at snø og is raser fra taket
 • Stor styrke og enkel montering
 • Tilpasset utseende til ditt takbelegg
 • Lang holdbarhet
 • Solid innfesting
 • Godkjent og varig løsning

Taksikringssystem

Takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker, gradrennekonsoll og ulike plattformer er eksempler på godt taksikringsutstyr. Hensikten er å gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som mulig. For at resultatet skal bli estetisk funksjonelt anbefaler vi en utførelse som står til fargen på takbelegget.

 • Enkel adkomst, til og fra taket
 • Sikrer trygg ferdsel og trygt arbeid på taket

Lovpålagt med stige på taket

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:

 • Takstige som benyttes skal være godkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsenten.
 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon.
 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
 • Avstanden mellom trinn og takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om å sørge for sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet er generellt og gjelder uansett om personen som skal sikres er arbeidstaker eller ikke. I tillegg kommer Arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere spesielt. Arbeidstilsynets forskrifter omfatter bla. feierarbeid, snørydding, blikkenslagerarbeid m.v. I forskriftene heter det at «Når det arbeides på tak eller andre konstruksjoner som der det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres». 

Neste steg: Vedlikeholde taket