Hva er fals?

Faller du av når enkelfals og dobbelfals diskuteres? Vi lærer deg forskjellene her.

Foto: Bergene Holm

Fals beskriver fresingen mellom to bord på en ytterkledning. Falsen sikrer tettere overgang når to kledningsbord legges inntil hverandre. Kledningens kvalitet påvirkes ikke av om du velger enkelfals eller dobbelfals. Men uttrykket på fasaden blir svært forskjellig.

 – Som oftest vil du komme bort i dette begrepet når du skal kjøpe ytterkledning. Selv om enkelfals og dobbelfals kan være like begreper, så blir utseendet på veggen vesentlig forskjellig om du velger det ene over det andre. Kan du begrepene, er du med på «lingoen» i en byggevarehandel, sier tømrer Ørjan Vedøy, på byggeservice hos Montér Stord.

Enkelfals

Her ligger kledningsbordene over hverandre med overlapp på skrå. Enkelfals kan kjøpes i ulike bredder.

Dobbelfals

Her ligger kledningsbordene også i overlapp, men har en flat overside som skilles av et tynt spor. Du kan få dobbelfals i ulike bredder.

Dobbelfals med staff
Har som dobbelfals en slett overside, men i tillegg til et spor mellom hvert bord, er det også en avrundet kant/perle.

 – Jeg anbefaler alltid kundene å se og ta på prøver av de ulike kledningene før de bestemmer seg, sier tømrer Ørjan Vedøy, på byggeservice Montér Stord.

Se ulike kledningsprofiler i tre her

Brungrå ytterkledning med enkel fals
Slik ser kledningspanel med enkel fals ut. Foto: Bergene Holm

Hvordan legge dobbelfals og enkelfals?

Ved legging av dobbelfals og alle andre typer kledningspaneler er det alltid viktig å huske på utlekting av kledningen. Avslutt kledningen 30 cm over jord eller gress. Alle kappesnitt, spikerhull og eventuelle sår må behandles etter montering. Sprekker unngås ved å ikke spikre for nær kanter og ender. Spikerhodet bør flukte med kledningens overflate, ellers kan du få misfarging på veggen. Spikrene må aldri gå gjennom to overlappende kledningsbord. De bør imidlertid være så lange at de går 35-50 mm inn i underlaget. Det kan med fordel brukes treskruer.

Brungrå, dobbelfalset ytterkledning med staff.
Dobbelfalset ytterkledning med staff kan gi huset et mer klassisk preg. Foto: Bergene Holm

Hvor mange spiker til bordkledning?

Bordene skal kunne bevege seg mest mulig fritt etter at de er montert. Men hvor mange spikere i bordkledningen kreves for å oppnå dette? Svaret er én spiker per bord til bordkledninger som er liggende. Unntaket er åpen falset kledning som må monteres med to spikere. Bruk en krittsnor for å lage en rett strek på veggen slik at du får spikerrekka rett.

For enkelfals og dobbelfals er lektene montert med 60 cm avstand bak kledningen. Du fester bordkledningen, både enkelfalset og dobbelfalset, ved å spikre i bordets nederste tredjedel på hver lekte. Det gjør presset mot overlappingen mellom bordene størst mulig. Du trenger cirka 12-14 spikere per kvadratmeter.