Hva er best av liggende eller stående kledning?

Fasaden er husets «ansikt» ut, men du bør tenke på mer enn det estetiske når det står mellom valget av stående eller liggende kledning.

Foto: Bergene Holm, Kledning, NORD

 

Kledningen påvirker husets uttrykk i stor grad. Kort fortalt vil en liggende kledning få huset til å virke lavere og bredere enn et hus med stående kledning. Men å velge stående eller liggende kledning, handler ikke bare om husets utseende. Hvilken vei du legger kledningen, gir også følgekonsekvenser for vedlikehold og pris. Ta utgangspunkt i klimaet på ditt bosted før du bestemmer deg for om kledningen skal stå eller ligge.

Fordeler ved stående kledning

I en stående kledning er bordene orientert vertikalt, og som regel utlektet på horisontale lekter. Stående kledning har tradisjonelt vært mest brukt i innlandet. På steder med mye slagregn, kan stående kledning være mer utsatt for inntrenging av vann mellom kledningsbordene enn liggende kledning. Stående kledning gir huset et høyreist preg. Med brede og tykke bord, skaper det et solid og kraftig inntrykk.

Stående kledning kan ha disse fordelene sammenliknet med liggende kledning:

 • Enklere å unngå skjøter i kledningen på fasader inntil to etasjer
 • Enklere å fuktsikre hjørneløsninger uten bruk av hjørnekasser
 • Enklere å få til fuktsikre avslutninger/tilpasninger sideveis inn mot vinduer og andre veggåpninger
 • Enklere å få til gode skjøter ved bygging med moduler/elementer

(Kilde: Sintef Byggforsk)

Fordeler ved liggende kledning

Liggende kledning har vært mest vanlig på Vestlandet og kalles derfor ofte for “vestlandskledning”. Kyststrøkene er mer utsatt for fukt og råte. Liggende kledning får huset til å virke lavere og bredere enn ved bruk av stående kledning.

Liggende kledning kan ha disse fordelene sammenliknet med stående kledning:

 • Dersom nederste delen av veggen er skadet, for eksempel på grunn av fukt, kan de nederste bordene av kledningen enkelt erstattes uten å berøre resten av veggen.
 • Det er ikke behov for å krysslekte bak kledningen (enklere utlekting som gir mindre veggtykkelse).
 • Raskere å montere.
 • Endepløyd kledning gir mindre behov for kapping og dermed mindre svinn under montering.

(Kilde: Sintef Byggforsk)

Vær obs på at stående og liggende kledning krever forskjellig lekting av husveggen. Stående kledning velges på de aller fleste moderne hus, som til eksempel funkishus. Liggende kledning er det mest populære valget for øvrige boliger.

Så hva er best av liggende eller stående kledning?

Svaret kommer an på hvor i landet du bor og hva slags klima kledningen utsettes for. Før var det vanlig at stående kledning ble mest brukt i innlandet, mens liggende kledning har dominert i kyststrøkene. Denne regionale forskjellen har sin forklaring i at vær-påkjenningen er forskjellig i de to regionene. Klimaendringer medfører at hardt og vått vær med mye vind dessverre vil bli vanligere i flere deler av landet.  Bor du i et område med middels til store slagregnspåkjenninger bør du velge liggende kledning. Liggende panel tar kortere tid å montere og er mindre utsatt for råte. Dermed kan dette kan være et økonomisk gunstig valg. Råte oppstår på de nedre delene av kledningen. Om veggen rammes av råte, kan vedlikeholdet innebære at du kun trenger å bytte den nederste delen av kledningen, og ikke hele huset. Dersom du får råte på en stående kledning, må du som regel bytte kledningen på hele veggen.

Typiske skader knyttet til liggende trekledning

Skader på liggende kledning er som regel biologisk nedbrytning forårsaket av:

 • Avflaking, særlig på høvlede flater, som skyldes lang tid fra montering til overflatebehandling.
 • Nedbrutt overflatebehandling.
 • Utilstrekkelig lufting og/eller drenering.
 • Manglende utlekting.
 • Mangelfulle fugeløsninger rundt vinduer, dører osv.
 • Mangelfulle beslagløsninger i tilknytning til andre bygningsdeler i fasaden, som vinduer, dører og hjørner.
 • Manglende endevedforsegling/dryppkant (hjørnekasser, vindusomramninger osv.)
 • For liten avstand til terreng eller beplantning.
 • Overflateskader på brannimpregnert kledning, hvis overflatebehandlingen ikke har riktig kvalitet eller utførelse.

(Kilde: Sintef Byggforsk)

Unngå unødvendig skjøting av stående kledning

Sintef Byggforsk påpeker at det også forekommer råteskader på stående kledning, men da skyldes det som regel unødig skjøting av kledningsbord, eller feil utførelse. Helst bør man unngå skjøting av trepanel på værutsatte veggflater, fordi skjøtene blir et svakt punkt med økt risiko for fukt- og råteskader.

Vanligvis vil det være mulig å få tak i kledningsbord på inntil 5 – 5,5 meters lengde. Er veggene høyere enn dette, kan det være aktuelt å vurdere å skjøte kledningen. Et bedre alternativ enn å skjøte kledningsbordene, er å dele opp veggen med horisontalt bånd (for eksempel vannbord) utenfor etasjeskillet, slik at man kan benytte hele bordlengder uten skjøter. Husk klaring mellom kledning og vannbord/beslag.