Slik varer taket ditt lenger

Taket bør sjekkes hver vår og høst. Følg sjekklisten og vurder tilstanden til taket ditt. Dersom det er skader på taket ditt må dette utbedres omgående for å hindre ytterligere følgeskader.

Dette bør du sjekke hver vår:

Sjekk møner og tak

Se til at alle stein eller plater ligger på plass. Hvis en av disse har forflyttet seg eller er skadet, må du sjekke at undertaket er intakt før du tilbakefører eller legger ny stein på plass.

Mønet er den mest utsatte delen av taket, vær ekstra oppmerksom når du sjekker. Sjekk gavlene.

Sterk vind kan gjøre skade på gavler og vindskier. Tre og metall eldes hurtigere enn takstein. Derfor bør du holde øye med dette. Rens opp og fjern løv og skrot.

Børst eller spyl taket forsiktig og sjekk om noen av trærne i nærheten bør beskjæres. Grener hører til de vanligste årsakene til skader på tak.

Fjern groing og mose fra taket, så øker du levetiden.

Sjekk takrenner

Rens takrenner og gradrenner. Sjekk at det ikke har kommet løv og lignende inn under taksteinen.

Sørg for at luftingen er åpen slik at det ikke danner seg fuktighet som igjen fører til mugg eller andre alvorlige skader.

Pass også på at bakken rundt huset leder vekk fra husveggen, slik at ikke vann ledes inn mot grunnmuren.

Henger det istapper fra takrenne, gesims eller raft? Dette kan være indikatorer på fuktproblemer på loftet.

Kontroller taksikringen

Stiger og snøsikring etc. må være intakte og 100 % pålitelige. Hvis du er det minste i tvil, kontakt en taktekker for å få en faglig vurdering.

Gratis taksjekk

Vi tilbyr gratis taksjekk til alle tak eldre enn 20 år. 

Gratis taksjekk