Har du utstyret orden?

Har du brannutstyret på plass og i orden, kan du gjøre en hel del - Og redde enda mer. I denne artikkelen gir vi deg mange gode tips og råd til brannsikringen. Finn for eksempel ut hvilket slukkeutstyr du bør velge, hvor røykvarsleren bør plasseres, hvordan du bør brannsikre båten din, og mye mer.

Brannsikkerhet dreier seg om å forebygge brann gjennom å fjerne potensielle brannkilder, samt være forberedt dersom brann likevel skulle oppstå.  Ved brann er det avgjørende å ha rett slukke- og varslingsutstyr. Det er også viktig at alle i boligen vet hvorledes man skal agere ved en brann, at man har en plan for evakuering samt en avtalt møteplass utenfor boligen slik at man vet at alle har kommet seg i sikkerhet.

De 5 vanligste brannårsakene i hjemmet:*

 1. Komfyrbranner
 2. Tørrkoking (matlaging)
 3. Varmeovner og lyspærer (tildekking)
 4. Vaskemaskin og tørketrommel
 5. Feil i elektriske anlegg (gamle sikringsskap og jordfeil)

Vårt brannslukkingsapperat med 55A slokkeeffekt er best i test i følge TV2 Hjelper deg. Testen er datert 26.01.2018.

Sjekklista – Dette utstyret bør du ha på plass

Opptil 60 kvadratmeter

 • 6kg pulverslukker 55A (én per etasje)
 • Slokkespray
 • Optisk røykvarsler
 • Brannteppe 120x180cm

60 – 120 kvadratmeter

 • 6kg pulverslukker 55A (én per etasje)
 • Slokkespray
 • Seriekoblede røykvarslere
 • Brannteppe 120x180cm

Større enn 120 kvadratmeter

 • 6kg pulverslukker (én per etasje)
 • 2kg pulverslukker
 • Seriekoblede røylvarslere
 • Brannteppe 120x180cm
 • Brannstige (hvis flere etasjer)

Du har ansvar for ditt brannvernsutstyr

I Norge er alle boliger og boenheter pålagt å ha slokkeutstyr, dette kravet gjelder også fritidsboliger. Det er eiers ansvar å påse at kravet er oppfylt, og det er beboer som har ansvaret for vedlikehold og ettersyn. I henhold til regelverket skal det monteres minst en 6 kg pulverslokker, alternativt en 6 liter skumslukker, så lenge slukkeeffekten er 21A eller høyere, eller 9 liter skumslukker, eller husbrannslange. 

Effektklasse viser hvor stor brann et apparat kan slokke. Jo høyere siffer, desto større brann kan brannslokningsapparatet slokke. Er du usikker og uerfaren på hvordan du skal slokke en brann, er det verdt å investere i et apparat med høy slokkeklasse (pulver).

55A pulver er markedets høyeste effektklasse. Pulver er slokningsmiddelet som slokker brann i de fleste materialer. ABC-pulver har meget høy slukkeeffekt selv ved bruk av små mengder pulver. Pulverslukkeren er førstevalget i hus, leilighet og hytte, men passer også for industri og kontor samt for transport og anleggsmaskiner.

Vårt brannslukkingsapperat med 55A slokkeeffekt er best i test i følge TV2 Hjelper deg. Testen er datert 26.01.2018.

Slik sjekker du brannslokkeren din

I private boliger skal brannslokkeren kontrolleres hvert 5. år og på service hvert 10. år. Service og kontroll skal gjennomføres i henhold til Norsk Standard NS 3910. Gjør selv regelmessige kontrollerer av brannslokkeren for å se om den fortsatt er intakt:

 • Trykkindikatoren står i grønt felt
 • Slangen er hel og uten sprekkker
 • Plomberingen er intakt
 • Vend opp og ned på brannslokkeren slik at du kan kjenne at  pulveret beveger seg. Dette for å hindre at pulveret klumper seg.

Visste du at røykvarslere skal byttes ut hvert 10. år?

Røykvarslere er en rimelig livsforsikring, men som med elektronisk utstyr generelt, reduseres funksjonsevnen over tid. Én av årsakene, er at røykvarslerens deteksjonskammer gradvis tilsmusses, noe som kan påvirke funksjonsdyktigheten.

Dette kan forårsake både falsk alarm og langsommere reaksjon dersom er brann skulle oppstå. Vær derfor ekstra påpasselig med å sjekke datostempelet på baksiden av røykvarsleren, for å vite når den må byttes ut. Dersom du ikke kan se noe datostempel, bør den sannsynligvis byttes ut.

Vær helt sikker:

 • Test røykvarsleren én gang i måneden
 • Bytt batteri én gang i året
 • Bytt røykvarsleren med en ny hvert 10. år

Øk sikkerheten med seriekoplede røykvarslere

I større boliger med mange rom, lukket planløsning eller i boliger over flere plan bør du montere seriekoplede røykvarslere. Seriekoplede røykvarslere snakker sammen; Oppdager en av dem brann sendes signal videre til dine øvrige røykvarslere slik at alle går i alarm. Slik sikres du et tidlig varsel der hvor du sover eller oppholder deg uavhengig av hvor i boligen brannen starter. Har du barn i huset bør du montere seriekoplede røykvarslere i barnas soverom.

Tips: Test røykvarsleren din jevnlig

 • Test din røykvarsler regelmessig – gjerne én gang hver måned – gjennom å trykke på testknappen.
 • Test alltid din røykvarsler etter lengre tids fravær.
 • Rengjør alle dine røykvarslere 1-2 ganger per år ved å støvsuge utvendig langs åpningene. Tenk på å bruke plastmunnstykke for å undvike statisk elektrisitet.
 • Når det er på tide å bytte batteri vil røykvarsleren varsle med korte signaler ca. 1 gang per minutt.
 • Test alltid røykvarsleren etter at du har byttet batteri gjennom å holde testknappen inne noen sekunder.

Ikke glem de andre verdiene dine!

Mange oppbevarer både brennbare og lettantennelige væsker og materialer i for eksempel i garasjen. Spesielt dersom garasjen står tett på huset, eller hvis båthuset ligger tett inntil hytta, campingvogna står parkert tett på andre campere, og så videre, er det viktig å ha riktig slokkeutstyr i nærheten. Anbefalt:

 • I garasjen: 6kg pulverapparat 55A, slokkespray og brannteppe.
 • På båten: Fastmontert slukkeanlegg, 2kg brannslukker, brannteppe, røykvarsler/karbonmonoksidvarsler/gassvarsler.
 • I campingvogna: 6kg pulverslukker (påbudt), brannteppe, røykvarsler/karbonmonoksidvarsler/gassvarsler
 • I bilen: 2kg pulverapparat, slokkespray.

brannvarsler_669x420.jpg

Ofte stilte spørsmål om brannutstyr

Må jeg ha slukningsutstyr?
Svar: Ja, i Norge er alle boenheter pålagt å ha slukkeutstyr, det vil si en 6kg pulverslukker (alternativt 6 liter skumslukker, 9 liter skumslukker eller husbrannslange, avhengig av type bolig).
Brannslukkeren må være godkjent i henhold til Europastandard og stå lett synlig og tilgjengelig plassert.

Hvordan vet jeg hvor gammelt brannutstyret mitt er?
Svar: Datomerking eller produksjonsår skal stå oppgitt nederst eller på baksiden av utstyret.

Hvorfor prisforskjellene på brannslokkere? Har de ulik kvalitet?
Svar: Ja, effektivitetsklassen forteller deg om kvaliteten på apparatet. Jo høyere siffer, desto bedre og raskere er slokkeren. Merk: bokstaven angir hvilken type brann slokkeren er egnet for (A: tre, papir, tekstiler B: olje, bensin, maling C: gass F: frityr)

Hvordan velge type slukkemiddel?
Svar: Til privat bruk anbefales pulver. Men det viktigste er å ha noe å slukke med - enten det er pulver, skum, karbondioksid eller vann.

Burde man ha brannteppe også?
Svar: Brannteppe kan være svært nyttig og praktisk, kanskje spesielt på kjøkkenet, fordi det er enkelt i bruk og effektivt til slukking av mindre branner. Men det er ikke pålagt å ha det i boligen.

Hvor bør røykvarslere monteres?
Svar: Røykvarsleren bør befinne seg slik at den tydelig kan høres på soverommet. Røykvarsleren bør plasseres midt i taket (ikke på vegg) og minst 50cm ut fra veggen.

Bør man ha røykvarsler i alle rom?
Svar: Tommelfingerregelen er: Minst én røykvarsler per boenhet (normalt dekker røykvarslere ca. 40 kvadratmeter) og minst én røykvarsler i hver etasje. Men jo flere røykvarslere, jo tryggere blir du. De kan gjerne være seriekoblet, men det er ikke et krav.

Ved seriekoblet røykvarslere: Vil signalet om lavt batteri sendes videre til de andre, slik at man kan høre den uansett hvor man er?
Svar: Nei, signal om lavt batteri vil normalt kun høres på den røykvarsleren som trenger batteribytte.

Hvordan ser jeg om røykvarsleren min er godkjent?
Svar: Se etter CE-merket på produktet, eller godkjenningsummeret (eksempel: 3329-CPD-087 EN14604 År: 11).
Merk: Alle røykvarslere som selges i Norge i dag, skal være godkjent og testet i henhold til den europeiske standarden EN14604.

Nyttig og praktisk med brannteppe

Branntepper er et nyttig og praktisk supplement til et 6 kg pulverapparat. Et brannteppe er enkelt og effektivt til slukking av mindre branner. Plassér gjerne brannteppet på kjøkkenet, i nærheten av komfyren, eller andre steder hvor mindre branntilløp kan oppstå.

Et brannteppe kan brukes ved små branner som med god marginal dekkes av teppets størrelse. Vi anbefaler et brannteppe som er 120 x 180 cm, for at den i en situasjon med flammer skal kunne dekke mesteparten av en voksen person.

Et brannteppe skal oppfylle og være merket med den europeiske standarden NS-EN 1869 : 1997. Standarden stiller krav ved hvor store branner brannteppet skal kunne slokke.

Om Housegard

Hos Montér får du tak i produkter fra Housegard, ledende aktør i Norge innen brannutstyr. Selskapet startet opp i 1991, og har siden da levert mer enn 2 millioner brannslokkere og 3,5 millioner røykvarslere.

Når du velger brannslukker fra Housegard, kan du få utført service på utstyret, hos en av selskapets sertifiserte servicepartnere. I tillegg kan du benytte deg av Housegard Trygghetsgaranti. Mer info om dette finnes på Housegards hjemmesider.

Se også:

*Kilde: Aftenposten 14. februar 2018