Vi hjelper deg enten du trenger hjelp til å velge, beregne, montere eller finansiere ditt dør- eller vindusprosjekt.

Visste du at U-verdi på 1,2 betyr at vinduet slipper ut 120 kWh pr. kvm? Lavest U-verdi gir best isolasjon.

Gode vinduer reduserer varmetapet i boligen

Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10 % av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40 % av boligens totale varmetap gjennom ytre flater. I tillegg til å redusere varmetapet fra boligen gir nye vinduer bedre støydemping og er som regel enklere å vedlikeholde. En bolig med små vindusflater vil ha mindre varmetap enn en tilsvarende bolig med store vindusflater. Større vinduer plassert mot sør utnytter solvarmen. Det er derfor viktig å planlegge plassering av store og små vinduer i boligen slik at varmetapet blir minst mulig.

Se alle våre dører og vinduer i katalogen

 

Se deltagernes løsninger her:

 

 

 

Alle byggevarer er sponset av Montér