Om PlusConsept

Alle byggene består av moduler i ulike design og i faste mål:

  • Bredde 60 cm og 120 cm
  • Høyde 220 cm
  • Dybde 266 cm

Modulene kan kombineres på ulike måter og gi en perfekt tilpasset løsning for den enkelte. Garantert lett å sette opp! Drill og vater holder lenge.

Hagestue mod. 1002

En lun hagestue skaper et gjennomført utemiljø. Kompletter med sitteplasser, bord og smarte løsninger for lagring og oppbevaring. Like fint enten det er hjemme eller på hytta. 

Bod_Hagestue_mod._1002 2-1 400x277

Bod_Hagestue_mod._1002 2-2 400x274

 Bod_Hagestue_mod._1002 2-3 400x279

 Bod_Hagestue_mod._1002 2-4 400x279

Bod_Hagestue_mod._1002_plan 400x504

Hagestue mod. 1002 plan

Nettoareal 8,64 kvm 
Lengde utv. 3860 mm
Lengde inv. 3600 mm
Bredde utv. 2660 mm
Bredde inv.         2400 mm

Denne boden kan du bygge uten å søke

Loven gir deg mulighet til å bygge intill 50 kvadratmeter bod/garasje på eiendommen din, uten å måtte søke om tillatelse eller sende nabovarsel i forkant. 

  • Oppføring av bod/garasje på intill 50 kvm. 
  • Mønehøyde intill 4,0 meter.
  • Gesimshøyde inntil 3,0 meter. 
  • Plassering inntil 1,0 meter fra nabogrense.

Ytterligere informasjon om regelverket finner du her