Slik monterer du takrenner

Det er to måter å montere ståltakrenner på. Du kan montere takrennen i forkantbordet, eller direkte på taksperrene med rennekroker.

Den vanligste framgangsmåten for å feste takrenner, er å bruke rennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene. Forkantbordet er det bordet som sitter på enden av taksperrene. Disse rennekrokene festes med beslagsskuer i rustfritt stål.

– Når du bestiller materiell, må du huske på at du trenger én rennekrok for hver 60 cm takrenne, opplyser Johan Sætre på Montér byggeservice i Vennesla.

 

Skjøting av takrenne

Nedløpet festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting har takrenne- produsentene laget egne skjøtestykker med gummipakning, som du klipser på.

– Husk at takrennen utvider seg i solen. Derfor må du ha 5 mm avstand mellom delene. Velger du takrenner av plast, må du lime i skjøtene, tipser Johan.

Forsterk takrennen ved legging
For at takrennen skal tåle både takras og vekten av mye snø, anbefales det å bruke en overligger. Det er et rett stålbeslag med kroker på enden. I disse krokene hekter du fast rennekrokene.

 

Slik får du riktig fall på takrennen
Det er rennekrokene som bestemmer fallet på takrennene. Hvis rennekrokene er plassert riktig, får takrennene et fall som leder vannet i riktig retning. Du må beregne et fall på 2 mm
pr. meter takrenne. Først setter du opp en spiker i hver ende av taket og markerer det totale fallet på lengden. Sett opp krittsnoren slik at du følger linjen med fall og monter en rennekrok for hver 60 cm.

Du trenger endestykker for at takrennen skal være tett i begge endene.


- Når vannet kommer ned fra takrennen skal det ledes vekk fra huset i et nedløpsrør. Det mest vanlige er å koble seg på et dreningsrør, eller legge litt grus under nedløpet slik at planter og gress ikke får gode vekstforhold, ellers kan det raskt tette nedløpsrøret, råder Johan.

Slik bytter du gamle takrenner
Nedbrutte, ødelagte og utette takrenner må skiftes raskest mulig, da de de kan gjøre store skader på huset. Skal du bytte takrenner, er det lurt å erstatte de gamle med nye ståltakrenner. Disse tåler at du setter en stige opp mot dem og ikke minst vekten fra snø og sludd på vinteren.

Her er en komplett veiledning fra Isola, som gjør legging av takrenner enklere.

1. Montere første rennekrok


Strekk en snor med fall på 2 mm pr. lm. til en rennekrok som monteres ca. 10 cm foran tappestykket/nedløpet i motsatt ende.
2. Legge takrenne (H3)
Start montering ca. 10 cm fra vindskia ved å skru rennekroken lengst fra tappestykket/nedløpet til forkantbordet. Bruk galvaniserte skruer 4,5 x 35 mm.


3. Avstand på rennekrokene 


Rennekroker monteres i taksperreendene (cc-60).


4. Innvendig og utvendig hjørne 


Monter først rennekrok (1) Sett rennekrok (2) fast på vinkel, bøy fjæren på plass.
Legg så vinkelrenne i rennekrok (1). Skru fast rennekrok (2) i samme høyde som rennekrok (1)


5. Kutte takrenner


Ved kutting av renne er det viktig å kutte i vinkel. Det skal kuttes kaldt, vinkelkutter må ikke benyttes!


6. Skjøte takrenner 


Ved skjøting av takrenner benyttes skjøtestykker. Tre skjøtestykket inn på den monterte takrennens bakkant. Plasser takrennene mot hverandre, avstand ca. 5 mm og juster skjøtestykket slik at det dekker begge rennene. Hekt skjøtestykket på i forkant, bøy tilbake og trykk, eventuelt slå forsiktig, slik at låsetappen er ordentlig på plass.


7. Endebunn


Fest endestykket. Dette slås på med håndflaten, eller hammer og trekloss. Kontroller at endestykket sitter fastlåst. Bøy vingen som vender inn mot forkantbordet.


8. Hull til nedløp


Beregn og merk av på takrenna hvor tappestykket/nedløpet skal plasseres. Åpningen skal være ca. 5 cm. Tappestykket monteres etter at renna er på plass. Det skal kuttes kaldt, vinkelkutter må ikke benyttes!


9. Nedløp og bend


Start monteringen av nedløpet ved å tre det første bendet opp på tappestykket.
Det andre bendet plasseres mot vegg. Mål avstanden mellom bendene. Monter nedløpsklammerne til veggen ved overgang bend/nedløp.


10. Tappestykke


Stikk tappestykket inn under takrennens bakkantvulst. Bøy tilbake og klem låsfjærene over takrennens forkant


11. Nedløp og utkaster


Monter nedløpsklammene til veggen ved utkaster eller soilavslutning. Tilpass og monter nedløpsrøret.
12. Takfotbeslag
Når takrennen er ferdig montert, starter monteringen av takfotbeslag.

Kilde: Isola

Monteringsanvisning for Isola ståltakrenner: Hvordan montere Isola Ståltakrenne - YouTube

Monteringsanvisning: Ståltakrenne» Isola AS

Se vårt utvalg av takrenner og beslag Takrenne og beslag | Montér (monter.no)

Nøl ikke med å ta kontakt med byggeservice-avdelingen i alle våre butikker, dersom du har spørsmål. Du finner din nærmeste Montér-butikk her!

 

Produkter til ditt takrenneprosjekt