Slik kan du isolere innerveggen

Å isolere innervegger har positiv effekt for både temperatur og støynivå. Magne Brattåker ved Montér på Geilo gir deg gode råd før du går i gang!

isolerer innervegg med Glava isolasjon

Innervegger defineres vanligvis som de veggene som deler boligen innvendig, i motsetning til ytterveggene som går mot friluft eller nabohus. Ved å isolere innervegger tilstrekkelig, kan rommet blant annet bli mer lydtett.

Støydemping og temperaturkontroll

– Den viktigste grunnen til å isolere innerveggene, er å isolere for lyd, forklarer Brattåker.

God lydisolering av rommene kan blant annet være nyttig når det bor flere under samme tak, og vil kunne bidra til økt hverdagskomfort. Differansen i mengde støydemping mellom to rom med og uten veggisolasjon, kan fort bli så mye som 6 desibel.

Isoleringen kan imidlertid også ha andre positive effekter, som å sørge for at temperaturen i spesifikke rom holdes på et gitt nivå. Ved å isolere en skillevegg mellom stue og soverom, kan du for eksempel oppnå en lavere temperatur på soverommet og en noe høyere temperatur i stuen.

Ulike isolasjonsmaterialer til innervegger

Når du skal isolere en innervegg finnes det flere ulike isolasjonsmaterialer å velge blant.

– De vanligste isolasjonstypene inkluderer både trefiber, glassull og steinull, sier Brattåker.

Trefiber kan være et godt valg når du ønsker å forebygge fukt- eller kondensskader i boligen. Materialet har nemlig den egenskapen at det kan suge til seg, transportere og deretter avgi fukt alt etter hvordan fuktighetsnivået i omgivelsene er. Trefiber er også en effektiv demper mot støy.

Glassull er en form for mineralull, og en av de mest vanlige isolasjonstypene til innervegger. Her er Glava Isolasjon et populært alternativ. Materialet er enkelt å håndtere, og er samtidig forholdsvis billig.

Steinull fra for eksempel Rockwool er også et alternativ, og skiller seg ut ved å ha både brannhemmende og temperaturkontrollerende egenskaper.

Les mer: Forskjellene på de ulike typene isolasjon.

Fullt mulig å isolere en innervegg på egen hånd

Generelt sett er det enklere å utføre isolering av innervegg enn yttervegg. Brattåker betrygger oss med at jobben er såpass enkel at du selv kan utføre den uten hjelp fra fagfolk, om du er litt nevenyttig.

- Det er viktig at du har fri tilgang til selve bindingsverket i veggene, altså veggkonstruksjonen. Denne består vanligvis av stolper og sviller med planker mellom, og det er i disse mellomrommene isolasjonen skal plasseres.

– Det er best at den ene siden av veggen er tett. Den åpne siden kan da enkelt fylles med valgt isolasjonsmateriale. Her er det viktig å passe på at hele seksjonen blir fylt ut, og at du ikke presser isolasjonsmaterialene sammen. Dette kan nemlig føre til glipper i sidene og dårligere isolering.

Dersom isolasjonen ikke skulle passe kan du enkelt justere målene.

– Der det er mindre enn CC60, altså mindre enn 60 cm fra senter til senter av to stendere, må du som regel skjære til isolasjonen. Bruk gjerne en isolasjonskniv. Deretter trenger du bare å tette igjen veggen med ønsket panel eller veggplater.

Utstyret du trenger for å isolere innerveggen

Dersom du planlegger å isolere en innervegg selv, er det lurt å forsikre seg om at du har utstyret du trenger på forhånd. Da vil isoleringsjobben sannsynligvis bli både enklere og mindre tidkrevende. Brattåker trekker frem to elementer som spesielt viktige.

– Du bør ha en god isolasjonskniv, og selvfølgelig selve isolasjonsmaterialet.

Tenk også over hva slags utstyr du trenger for å fjerne eventuell tapet, veggplater eller panel før du setter i gang. Det kan forøvrig også være lurt å bruke vernebriller og støvmaske, siden det kan bli en del støv i luften underveis i arbeidet. 

  • Isolasjon
  • Isolasjonskniv
  • Utstyr til å rive gamle veggplater (om nødvendig)
  • Vernebriller
  • Støvmaske

For å oppnå god isolering der minst mulig lyd trenger gjennom, er det ifølge Brattåker viktig å sørge for god nok tetting.

– Når du har tettet veggen med det du skal ha på utsiden – som for eksempel gips – er det greit å fuge langs kantene. Da blir det tett mellom tak og gulv, noe som sikrer minimalt med lydgjennomtrengning.

Hos oss finner du utstyret du trenger

Dersom du planlegger isolasjon av innervegger, finner du alt av nødvendig utstyr hos Montér. Vi kan blant annet anbefale disse produktene:

Har du noen spørsmål? Kom gjerne innom din nærmeste Montér-butikk, og få gode råd i vår Byggeservice-avdeling. Vi snakkes!

Neste steg: Velge veggens overflate