Hvordan lage fundament til terrasse?

Et godt fundament til terrassen er viktig, både for å tåle nok vekt, og for å unngå at terrassen blir skjev.

terrasse med terrassetrapp med lys
For å bygge en terrasse trenger du fundamenter. Dette kan du lage selv.

 

Å lage fundament til terrassen er det viktigste du gjør for at terrassen skal bli stabil og trygg. Her får du råd og tips fra Ørjan Vedøy i Montér, og Helge Oftedal fra Forsand Sandkompani.

Fundamentering – steg 1

Start med å undersøke grunnforholdene der du skal bygge. Tenk også på lokale værforhold og mengden snø som kan komme. Stolpene graves ned til frostfri dybde. Hvis grunnen er teleutsatt, reduserer det bæreevnen til stolpene. For å sikre telefri fundamentering må du enten grave fundamentene ned til frostfri dybde, eller benytte grunnfundamentering med markisolering.

Fire ulike metoder for fundamentering til terrassen

  • Du har fire valg ved fundamentering, basert på grunnen:
  • Jordspyd som graves ned – dette forutsetter godt med jord der du skal bygge.
  • Støpe betong rundt stolpene, som fylles i et utgravd hull. Har betongen en skrå kant øverst vil vannet renne unna og beskytte stolpen nedi grunnen bedre.
  • Stolpene kan plasseres i nedstøpte stolpesko.
  • På fjellgrunn må du bore hull til forankringsbolter, som drives eller støpes fast.

- Du må sjekke at stolpene er rette med et vater. Ikke glem å kontrollere diagonalene med et målebånd, råder Ørjan hos Montér Stord.

Den vanligste feilen ved fundamentering til terrassen

– Den største feilen folk gjør, er at de støper fundament på dårlige masser. Det resulterer i at det oppstår setninger i grunnen. Da får du en skjev terrasse, sier Helge i Forsand sandkompani.

Setningene kan resultere i skjevheter på flere centimeter, hvis fundamentet står på dårlige masser.

– For å unngå setninger, er det derfor viktig å fylle gropen med telefri masser, gjerne singel for deretter å komprimere massene, råder Helge.

Å lage fundament trenger ikke ta lang tid.

– En hjemmesnekker kan gjøre jobben på rundt 20 minutter.

Men pass på at alle fundamentene har samme høyde, ellers blir terrassen skjev. Du kan også støpe inn stolpesko, som du deretter fester bærebjelkene med. Bruk en tørrbetong, B35, til støpingen, anbefaler Helge.

Trenger du hjelp, oppfordrer Ørjan deg til å kontakte Montér byggeservice.

– Vi hjelper deg med materialvalg, beregninger og tips og råd. Og du får gjerne med litt motivasjon også, sier han med et blunk.

Neste steg: Bygge rammeverk