Montere nytt vindu

Når du skal montere et nytt vindu gjelder det å være nøye, i tillegg til å ha verktøyet du behøver.

Montering av et nytt vindu i en eksisterende lysåpning trenger ikke å være komplisert, og vi anbefaler å unngå snarveier. Ta den tiden du trenger – og vær nøye. Da får du et bra resultat. Det viktigste er uansett å ha det utstyret du trenger, og det er: kiler, drill, vater, meterstokk, blyant, skruer og tvinger.

Før du monterer vinduet

Når du pakker ut vinduet du skal montere, er det viktig å sjekke dette for skader og slitasje. Sørg også for å måle det – så du er sikker på at det passer inn i lysåpningen det skal inn i.

Husk at vinduer er tungt! For å unngå at vinduet du skal sette inn faller ut under montering, er det lurt å skru inn noen klosser i bakkant av lysåpningen.

Før vinduet heves opp og inn i lysåpningen - plasser to kiler på bunnsvillen. Dette for å gi vinduet noe å støtte seg på før tetting.

Når vinduet er på plass i lysåpningen, må du sørge for at det holder seg åpent. Åpne vinduet forsiktig som normalt, og fest tvingene til å holde det åpent under resten av vindusmonteringen.

For å sikre en god og jevn avstand mellom vindu og lysåpning, bør du plassere resten av kilene rundt hele vinduet, på både innsiden og utsiden. Husk å plassere disse så nærme skruen som mulig – for å slippe at rammen blir buet. Glem heller ikke å bruke vateret aktivt gjennom prosessen!

Skru inn skruene som vinduet krever, så er det klart for tetting!

Har du andre spørsmål om montering av ditt vindu? Ta kontakt med våre dyktige medarbeidere på et av våre byggevarehus, som også kan hjelpe deg med gjennomføringen.