Hvordan bygge terrasse i skråning og på fjell

En terrasse som ligger mer enn 1 meter over bakkenivå er søknadspliktig og krever mer utstyr og forarbeid enn en markplatting. Her får du handlelisten.

Terrasse som er bygget delvis liggende på grunn, delvis over bakkenivå ned mot et vann.
Vær ekstra nøye med forarbeidet når du skal bygge terrasse i skråning eller på fjell.

 

Når du skal bygge terrasse på en tomt med mye fjell eller stor variasjon i høyder, er det viktig å gå riktig til verks.

— En terrasse bygget på fjell eller i en skråning må forankres godt, understreker Lars Hvideberg Holte, byggeserviceansvarlig hos Montér Tvedestrand.

Hvordan forankre søyler i fjell og jord?

Dersom terrassen skal forankres i fjell, må du først bore til stolpesko som låses med ankermasse, før du plasserer søyler i stolpeskoene.

Skal terrassen bygges i en jordskråning, støper du først fundament for stolpeskoene, som du deretter graver ned i jorden.

— Etterfyll deretter med masse rundt søylen og stolpeskoene slik at du får låst konstruksjonen ordentlig fast i underlaget, forklarer Lars.

Hvor dypt du må grave og hvor omfattende støpearbeid som må til, avhenger av grunnen og hva slags fyllmasse du har til rådighet.

Les mer: Hvordan lage fundament til terrassen

— Dette kan være krevende arbeid og er ikke for nybegynnere. Hvis du er usikker anbefaler vi at du forhører deg med fagfolk, for det er jo fryktelig synd hvis du legger ned masse arbeid i en terrasse som viser seg ikke å tåle vanlig bruk, slår Hvideberg Holte fast.

Har du spørsmål om hvordan du skal gå frem for å bygge terrasse på fjell eller i skråning?
Ta turen innom et av Montérs byggevarehus så hjelper vi deg gjerne med råd og produkter til ditt prosjekt.

Når blir terrassen søknadspliktig?

Siden terrasser i skråning eller på fjell ofte bygges i en viss høyde over bakken, er det viktig å være klar over at dette ofte er søknadspliktig arbeid. Som hovedregel regnes alle terrasser som ligger mer enn 1 meter over bakkenivå som tilbygg det må søkes om.

— Det stilles også krav om rekkverk på konstruksjoner som ligger mer enn 90 cm over bakkenivå. Rekkverket må være minst 1 meter høyt, med mindre terrassen ligger hele 10 meter over bakkenivå, da må høyden på rekkverket økes til 120 cm, opplyser Hvideberg Holte.

Les mer: Hvordan bygge rekkverk på terrasse

Dette trenger du for å bygge terrasse i skråning eller på fjell

— Hvis du skal borre i fjell trenger du en kraftig borhammer. Videre må du ha en drill for hånden, en kapp- og gjærsag og et laserverktøy så du er sikker på at alt ligger i riktig høyde.

Av materialer trenger du:

  • Stolpesko
  • Ankermasse
  • Konstruksjonsvirke søyler: 48x98 mm
  • Konstruksjonsvirke bjelkelag terrasse: 48x148 mm
  • Terrassebord
  • Skruer til bjelkelag og søyler: 5x90
  • Terrasseskruer