Slik vedlikeholder du garasjegulv

Garasjegulv utsettes for store påkjenninger, som kan føre til at gulvet over tid blir ujevnt eller skadet. Med riktig vedlikehold kan du forebygge forfall og sørge for at garasjegulvet holder seg fint, år etter år.

garasje med utstyr og fokus på gulv
Riktig vedlikehold av garasjegulv er viktig for å hindre ujevnheter. I denne saken forklarer vi deg hvordan du kan ivareta det for et resultat som varer.

Fukt, tung vekt, smuss, skitt og slitasje, kan føre til at garasjegulvet over tid blir ujevnt eller skadet. Richard Opheim Iversen ved Montér kundesenter, gir deg gode tips til vedlikehold av garasjegulv. Det finnes flere grunner til at du bør gjennomføre vedlikehold av garasjegulv med jevne mellomrom, påpeker han.

– Først og fremst er det for å få en jevn innkjørsel, slik at du kan forhindre at bilen eller andre gjenstander i garasjen står skjevt. Vedlikehold og et godt grunnarbeid kan også forhindre at du får ugress, skitt eller andre uønskede ting på garasjegulvet.

Hva slags materiale er garasjegulv vanligvis laget av?

Vedlikeholdet av ditt garasjegulv, avhenger litt av hva slags bunndekke du har i garasjen. Ifølge Richard finnes det mange alternative løsninger for underlag.

– Vanligvis er garasjegulv laget av betong på en såle du støper. Noen velger heller å benytte asfalt. Om du støper oppå betong, er det kanskje ønskelig med fliser eller lignende som underlag, utdyper Richard.

Garasjen kan også settes oppå en ringmur.

– Da har de gjerne gravd ned en grop der de legger en duk og plasserer shingeldekke med støtteblokker. Ellers er det også vanlig med grus som underlag, sier han.

Vedlikeholde garasjegulv av betong

Har du betonggulv i garasjen, er løsningen veldig enkel.

– Spyl over gulvet med en høytrykksspyler og sørg for å vaske gulvet skikkelig. Pass på at du får vasket vekk søl og skitt fra gulvet, og ikke minst oljeflekker.

Vedlikeholde garasjegulv av pukk og grus

Har du garasjegulv bestående av pukk eller grus, kan det være lurt å ha en duk under. På den måten forhindrer du ugress. Om det allerede er kommet ugress til, bør du luke det vekk med jevne mellomrom, sier Richard.

Dette utstyret trenger du

Generelt er det ikke mye utstyr som trengs for å kunne vedlikeholde garasjegulvet på en god måte. Ifølge Richard, vil også valg av utstyr avhenge av hva slags garasjegulv du har.

– Har du garasjegulv med fliser, bør du ha tilgang på vaskemidler, såpe og en høytrykksspyler. Husk at det er viktig å velge en spesialsåpe egnet for vask av fliser. En skrubb er også nyttig.

– Er gulvet av betong, holder det som regel med vann, rensemiddel for betong, kost og en høytrykksspyler. Når du skal vedlikeholde garasjegulv med grus, er det tilstrekkelig å fjerne ugress med hendene eller annet egnet hageutstyr.

Vurder hvor ofte vedlikeholdet bør gjøres

Ifølge Richard er det lurt å vedlikeholde garasjegulvet med jevne mellomrom, men nøyaktig hvor ofte avhenger av hvor mye garasjen brukes.

– Vanligvis holder det med vedlikehold 1–2 ganger i året, men det avhenger av hvor mye garasjen blir brukt. Parkerer det biler der hver dag, eller kun når noen kommer på besøk? Bruker du garasjen til oppbevaring? Dette har mye å si, påpeker han.

Richard har også tips for når på året det kan være lurt å utføre vedlikeholdsarbeidet i garasjen.

– Det kan være gunstig å vedlikeholde garasjegulvet mot sommer og vinter. Da kan du kvitte deg med salt fra veiene som har blitt samlet opp gjennom vinteren og våren før sommeren. Du kan også kvitte deg med rester av løv før vinteren.

Tilbake til vedlikehold