Slik støper du fundament og ringmur til garasje

Før du kan gå i gang med montering av garasje, må du ha et fundament på plass. Her får du oppskriften på hvordan du støper fundament, inkludert ringmur – steg for steg.

Foto: Igland garasjen

Oppskriften tar utgangspunkt i Ultipro garasjepakke. I denne pakken får du alt du trenger til forskaling. Det betyr at du kan støpe såle, gulv og ringmur samtidig på en enkel måte. Når du har bestilt garasje fra Igland Garasjen, kjøper du rett og slett grunnmurspakken som passer til din garasje.

Noen begrepsforklaringer til å begynne med: 

Ringmur – dette er en lav grunnmur som lager rammen til fundamentet. Når du skal bygge garasje skal det være minimum 25 cm fra bakken til panelet. Dette dekkes av ringmur og fundament.
Såle – støpt gulv under garasjen.
Salinger – trekonstruksjon som angir hjørnene og plasseringen til fundamentet.
Fundament - helheten av ringmur, såle og salinger.

Før du starter på fundamenteringen, må du måle opp og lage underlaget som skal ligge under fundamentet.

1. Slik måler du opp til garasjefundamentet

 • Der garasjen skal plasseres setter du opp salinger i hvert hjørne av garasjen. Salinger er hjørnestolper som bygges i tre og plasseres på et fast sted. Hvert hjørne markeres av tre stopler med tverrliggende planker som holder alt sammen. Salingene skal sikre at vinkler, formen og plasseringen blir riktig. Det er lurt å sette opp salingene med to meters avstand til garasjen slik at du får god plass til å grave.
 • Kontrollmål diagonalene fra salingene. Her anbefaler vi at du bruker lasermåler. Fest hyssing til hver tverrligger.

2. Slik lager du underlaget med eller uten drenering

 • Grav 20 cm ned i bakken i hele garasjens størrelse + 1,5 meter i hver retning.
 • Legg veiduk på hele flaten. Pass på at duken ligger helt flatt.
 • Fyll på med 10 cm pukk i størrelse 10x40 over hele flaten.
  Merk! Vær nøye på å få pukken helt plan. Et tips er å bruke en platevibrator for å få det helt tettpakket og plant. 
 • Legg inn rør til drenering, dette er spesielt viktig hvis du har leirgrunn.

Se film av oppmåling og underlag nedenfor. 

Dette trenger du til oppmåling og underlag:

 • Lasermåler
 • Trevirke til salinger
 • Hyssing
 • Dreneringsrør på 83 mm
 • Spade
 • Pukk i str. 10x40
 • Veiduk eller fiberduk
 • Metallrive til å rake ut pukk

3. Bygg en ringmur

Til dette trenger du garasjepakken fra Ultipro. Ringmuren settes sammen av:

 • Basiselement for garasjer og boder. Justerbar bredde i toppen for svill
 • Løs fibersementplate for innvendig forskaling
 • Festebeslag
 • Skjøtelister rett og hjørne
 • Festekile og elementlås brukes til montering av systemet

I tillegg til garasjepakken trenger du:

Dersom du er usikker på valg av materialer, eller ønsker å rådføre deg med en fagperson, er du alltid velkommen til ditt foretrukne Montér byggevarehus for hjelp! 

Start med basiselementer og armering

Her går vi gjennom steg for steg med utgangspunkt i basiselementer og armering. Figurene det vises til finner du i brukerveiledningen som det er lenket til nederst i denne artikkelen.

 • Start med hjørnene. Da kapper du elementene med sag. De er merket for kapping til 90 graders hjørne. Fig 1
 • Føy hjørnene sammen med tilhørende utvendig hjørnelist. Fig 2
 • Forsterke hjørnene i bunnen med festekile og i toppen med elementlås. Låsen i toppen fjernes når betongen har herdet. Fig 3
 • Sett ut resten av elementene i hele lengder. Elementene kan kappes med vanlig håndsag. Husk å merke av for åpning til garasjeport. Føy elementene sammen med 400 mm rett skjøtelist, elementlås i toppen og festekile i bunnen. Fig 4
 • Kontroller diagonalmålene underveis.
 • Plassering av armeringsjern i str. Ø=10. Legg 3 armeringsjern i bunnen av elementene. Plassér så to av armeringsjernene i festebeslag i toppen av elementet. Det siste jernet plasseres i sporet i bunnen av elementet. Fig 5
 • Sag ut åpning til dør og garasjeport. Høyden bestemmes av nivået på gulvet. Fig 6

Montering av innvendig plate

 • Monter platen i ønsket spor, start i hjørnene. Fig 7
 • Fest platene midlertidig med kun ett festebeslag.
 • Monter resten av festebeslagene – totalt 4. stk. pr. element.
  Merk! Armeringsjernene må ligge i bunnen av elementene før beslagene festes.
 • Skjøt platene sammen med hjørne- eller skjøtelister. Fig 8
 • Platene må skyves i forhold til elementskjøtene slik at de binder elementene sammen. Fig 9
 • Løft til slutt 2 stk. armeringsjern, som tidligere er lagt ned, opp og settes i sporet i festebeslaget.

Forskaling for dør og garasjeport

 • Når du skal forskale elementene ender mot dør eller garasjeport, start med å tilpasse en løs fibersementplate til bredden av ringmuren. Fig 10
 • Fest platen til den utvendige og innvendige fibersementplaten på elementet med hjørnelister.
 • Alternativt kan innerst spor for totalbredde 98 mm benyttes mot port på vegger uten bæring.
 • Forskalingen støttes opp med konstruksjonsvirke eller planker.

Garasjeport

 • Forskal endene på elementene som beskrevet over.
 • Benytt i tillegg en 36x198 planke i fronten og en 36x148 planke i toppen. Dette støtter forskalingen av elementene.

Isolasjon

 • Før du går videre, kontroller diagonalmålene og gjør eventuelle justeringer.
 • Legg isolasjonsplater i gulvet. Anbefalt størrelse er 100 mm EPS 150. Isolasjonsplater anbefales i områder der det blir veldig kaldt.
 • Lås isolasjonsplatene og garasjeelementene med festekile.
 • Legg deretter ut armering for gulv. Her benyttes armeringsnett som legges på armeringsstoler. La gitteret overlappe hverandre med to ruter. Fig 12

Støp ringmur og gulv

Benytt betong med synkemål på 200 mm og steinreduksjon på 25 prosent.

 • Støp første nedre del av ringmuren, randsonen.
  Merk! Fyll på med støp sakte og rolig slik at ikke elementene løfter seg.
 • Støp deretter gulvet. Da er det smart å legge lirer, lekter som legges på tvers. Fyll på med sement litt over lektene. Lag et lite fall mot garasjeporten. Dra av sementen med et rettholt.
 • Fjern lektene og etterfyll med betong i sporene.
 • Støp til slutt ringmuren helt opp. Dra av sementen slik at du får en glatt og fin kant på toppen.

Markisolasjon

 • Ved behov, legg markisolasjon. Husk at du også må legge isolasjon i grunnen ved garasjeporten. Fig 13

Etterarbeid når betongen er herdet

 • Når betongen er herdet, fjern elementlåsene.
 • Fjern deretter forskalingen ved åpningene.
 • Kapp eller klipp av den utstikkende delen av festebeslagene og avstandsbeslagene.

Last ned en utskriftvennlig pdf med monteringsanvisning her.

Neste steg: Sette opp garasjen