Vet du forskjellen på balkong og veranda?

Begrepene vi bruker for de ulike uteplassene glir ofte litt over i hverandre. Kan du forskjellen på en balkong og en veranda? Og hva er egentlig en altan?

Forskjellen på balkong og veranda
For at en uteplass skal kunne kalles en veranda må den være overbygget og enten bygges som et tilbygg til huset, eller hvile på et utbygg.

 

Altan ligger på toppen av et utbygg

Ordet altan kommer fra det latinske ordet for høy. For at noe skal kunne kalles en altan, må den altså ligge i høyden. I motsetning til balkongen henger altanen ikke på husveggen, men hviler på toppen av et utbygg – for eksempel et lite inngangsparti eller over en garasje. Altanen kan også bygges over husets tak. Hvis vi skal være ekstra pirkete og korrekte burde det vi vanligvis kaller takterrasse, strengt tatt blitt kalt takaltan.

Veranda er en overbygget altan  

I motsetning til det mange tror, ligger ikke en veranda på bakkenivå eller på utsiden av et hus, som en stor balkong. En veranda er egentlig det samme som en altan, dog med en stor forskjell – den må være overbygd.

Verandaer har tre vegger, gulv og tak når de bygges i høyden. Da har du tilgang via innsiden av boligen. Men en veranda kan også bygges i tilknytning til huset, nesten som et tilbygg med to vegger, gulv og tak. I så tilfelle har du gjerne adkomst både fra innsiden via en verandadør, eller fra utsiden via en trapp. Veggene på en veranda er typisk lave nok til å sikre god utsikt, og er ofte helt tette eller laget av glass eller tre.

Balkong er alltid søknadspliktig

Hvis du skal bygge en veranda som er inntil 15 kvadratmeter og ligger minimum fire meter fra grensen til naboen, trenger du ikke søke. Bygger du større, altså fra 15- 50 kvadratmeter, må du søke kommunen om tillatelse. Du fyller da ut skjemaet som heter Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Hvis du heller drømmer om en altan, eller en balkong må du søke med ansvarsrett. Det enkleste er å få fagfolk til å søke for deg. Alternativt kan du først søke om ansvarsrett som selvbygger og så sende søknaden selv.

Det er dog viktig å merke seg at ansvarsretten som selvbygger kun gjelder arbeid på egen bolig eller hytte, og at du må kunne dokumentere at du har egen eller innleid kompetanse til å bygge på fagmessig korrekt måte.