Vi tilbyr gratis taksjekk til alle tak eldre enn 20 år. Gjelder private boliger, ikke flate tak eller næringsbygg. Gratis taksjekk utføres av en pålitelig håndverker knyttet til byggevarehusene i listen under. Vi gjennomfører gratis taksjekk i en radius på 30 km. fra byggevarehuset.

Ved en taksjekk kontrolleres det at:

  • Taktekkingen er hel og uten sår 
  • Taktekkingen rundt gjennomføringer og piper er tett 
  • Gradrenner er hele og tette
  • Takfot-, vindski- og pipebeslag er fri for rust og/eller sprekker
  • Takrenner og eventuelle ventilasjonshetter er i god stand 
  • Det er åpen utlufting i møne 

Vi tar kontakt innen 10 virkedager og avtaler tid for gratis taksjekk. 

Vi kan tak og har samlet nyttige tips og råd om tak til deg som skal bytte tak.
Se våre takprodukter 

OBS! Dersom du vurderer å bestille "Gratis Taksjekk" ber vi om at du gjør deg kjent med smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og retningslinjer for Covid19.
Hvis du er i karantene eller har symptomer, ber vi deg vente med å bestille gratis taksjekk. Hvis du allerede har booket "Gratis Taksjekk" må du avtale nytt tidspunkt. Alle våre partnere tar forhåndsregler for å redusere smittefaren av Covid19, og vi forventer at våre kunder gjør det samme.
Mer informasjon vedr. corona finner du her.

Alle feltene i skjemaet må fylles ut.