Hvordan bytte vindu

Ønsker du å bytte ut et eldre vindu selv? Her får du en grundig forklaring på hvordan du går frem.

Når du bytter vindu, starter du med å fjerne lister, utforinger og vindusbrett. Deretter bør du måle det gamle vinduet nøye.

Steg 1 - Finn riktig størrelse på det nye vinduet

Når du har fjernet lister, utforinger og vindusbrett fra lysåpningen på innsiden, bør du måle denne nøye for å finne riktig størrelse på vinduet som skal inn. Mål lysåpningen både horisontalt, vertikalt og diagonalt. Det beregnes 10-15 mm på hver side av det nye vinduet. Det vil si at det nye vinduet skal være 20-30 mm mindre enn lysåpningen. Ikke glem å måle diagonalt – da finner du ut om åpningen er skjev, og om den må rettes opp.

Repeter på utsiden, og fjern deretter det gamle vinduet forsiktig. Fjern gammel isolasjon og støv, og rengjør lysåpningen godt. Forsikre deg også om at panelet rundt vinduet og lekter som holder vindsperren på plass ikke er skadet.

Steg 2 – Klargjør lysåpning innvendig

For å sikre et godt og tett sluttresultat, er det viktig å gjøre lysåpningen klar for å motta et nytt vindu.

 1. Montér først fire klosser på utsiden av panelet, så langt inn i lysåpningen som vinduet skal monteres. Bruk et vater for å forsikre deg om at disse er i lodd med hverandre.

 2. Rengjør lysåpningen godt og legg en helklebende, vanntett membran på den nederste losholten. Husk minst 100 mm oppbrett i vindussmyget, og sørg for at membranen ligger utenpå vindsperren.

 3. Sett cirka 10 mm høye bæreklosser rett under vinduets sidekarmer, og pass på at disse er tilpasset og i vater. Overfører lukkemekanismen tyngde til posten, kan du sette inn flere bæreklosser. OBS! Er vinduet 1,4 meter eller bredere, skal det ha ekstra støtteklosser både oppe og nede. Du kan også bruke midlertidige kiler for å støtte opp vinduet

 4. Det nye vinduet festes 10-15 cm fra kanten av vindusrammen, ved hengslene. Er vinduet 1,4 meter eller høyere, skal det ha minst tre festepunkter på hver side. Er det 1,4 meter eller bredere, skal det også festes i bunn og i topp. Dersom det ikke er satt inn en uavhengig losholt over åpningen, må dette gjøres. Husk å bruke karmskruer for å feste vinduet.

 5. Når vinduet er byttet, fjernes støtteklossene og støttespikrene.

Steg 3 – Utvendig

 1. For å bestemme dybden på fugen, og for å hindre at fugemassen hefter til bunnen av fugen, dytter du en bunnfyllingslist inn rundt vinduet. Pass på at den sitter 15-20 mm inn fra sporet til vannbrettbeslaget – og sørg for at den sitter godt, det er viktig at den ikke flytter seg når den elastiske fugemassen påføres.

 2. Legg fasadefug rundt hele vinduet, og pass på at dybden er halvparten av bredden på fugen. OBS! For å drenere vann, er det viktig at det er minst 10 mm fra sporet til vannbrettet og inn til fugen.

Regnskjerming og utvendig omramming

Utvendig skal fugene dekkes av en regnskjerming. Vanligvis består dette av omramming eller dekkbord, foringer og vannbrettbeslag.

Montér først vannbrettene over vinduet. Passer ikke det nye vannbrettet? Da er det mulig du må løsne de øverste panelbordene og tilpasse åpningen. Fest vannbrettet 2 cm fra underkanten på losholten. Start på midten, tilse at det ligger i vater, og fest godt.

Tips! For å gjøre jobben enklest mulig, se gjerne til at vannbrettet enten er like bredt som vinduet + omrammingen, eller at det likner det opprinnelige vinduet.

Når panelet skal skjæres, pass på at det har en dryppkant i samme vinkel som vannbrettet. For å hindre at fukt suges opp, skal avstanden til vannbrettet minimum være 6 mm.

Tilse at beslaget går under vindsperren, og plasser det oppå vannbrettet.

Vannbrett og vannbrettbeslag skal også monteres under vinduet. Vannbrettet monteres på samme måte som over vinduet, men vær oppmerksom på at avstanden til underkarmen skal passe beslaget.

Monter beslaget på vannbrettet, bak panelet. Avstanden fra vannbrettbeslaget til underkant av karmen, skal minimum være 6 mm, og pass på at oppkanten på beslaget sitter helt opp i sporet.

Når enden av beslaget brettes, er det viktig at oppkanten minst er like høy i enden som i bakkant, og at hjørnet er helt tett. Pass på at beslagets fall er 1:5, altså at dersom vannbrettet er 5 cm bredt, skal fallet være på 1 cm. 

Når det gjelder omrammingen av vinduet utvendig, er det bord med en uhøvlet overflate som beis og maling festes godt til. Bordene skal skrus helt opp til det øverste vannbrettet på vinduet. Se til avstanden fra karmens innerkant, som skal være 2 cm.
Husk! På omramming skal avstanden til beslaget minst være 6 mm på det underste vannbrettet.

Når du skal måle hvor lang og bred listen over vinduet skal være, er det viktig å ta hensyn at denne skal ligge 2 cm fra den innerste karmkanten.

Steg 4 – Innvendig isolering, tetting og omramming

 1. Start med å legge byggeteip på fuktsperren hele veien til både stenderne og losholtene. Overlapp hjørnene.

 2. Montér deretter utforingene. Se til at kanten flukter med innerveggen. Mål lengden på utforingene på siden og øverst. Legg til 1x tykkelsen på sideutforingene, og 2x tykkelsen på den øverste. Den nederste utforingen skal være akkurat bredden på spalten.

 3. Legg trelim i sporet, sett på og bank den øverste utforingen inn først.

 4. Repeter med den nederste utforingen. Husk også lim på endene!

 5. Når du nå skal sette sideutforingene på plass, skyv dem opp til den øverste utforingen, og press dem inntil den nederste. Har du kappet alle utforingene nøyaktig, er det tilstrekkelig å forsikre deg om at den nederste er vatret.

 6. Tørk av overflødig lim.

 7. Sett en 2 x 50 dykkertspiser i hvert av hjørnene.

 8. Ferdiggjør isoleringen, men tilse at det er 1-2 cm avstand til kanten av losholten.

 9. Legg til slutt en bunnfyllingslist, og fug på samme måte som på utsiden.

 10. Kapp geriktene, lim dem i hjørnene, og gest dem ellers kun til utforingen, ikke til veggen! Skal geriktene males, og skjøtene ikke er helt tette, kan du legge litt akryl i hjørnene.

Se mer: