Utvendig omramming av vindu

Når vinduet er satt inn og listet fra innsiden, fjernes støtteklossene og du er klar for å gå i gang med utvendig omramming av vinduet. I denne artikkelen tar vi deg gjennom prosessen med å ramme inn vinduet utenfra - fra lufttetting til regnskjerming.

  Lufttetting av vinduet

  Lufttetting av vinduet kan gjøres på mange måter, men her viser vi hvordan du går frem med elastisk fugemasse, som kan brukes på de aller fleste vinduer. 

  1. Begynn med å dytte en bunnfyllingslist inn rundt vinduet. den brukes til å bestemme dybden på fugen og for å hundre at fugemassen hefter til bunnen av fugen.

  2. Pass på at den sitter 15-20 mm inn fra sporet til vannbrettbeslaget – og sørg for at den sitter godt, det er viktig at den ikke flytter seg når den elastiske fugemassen påføres.

  3. Når bunnfyllingslisen er på plass, skal du legge fasadefug rundt hele vinduet. Pass på at dybden er halvparten av bredden på fugen.

  Merk! For å drenere vann, er det viktig at det er minst 10 mm fra sporet til vannbrettet og inn til fugen.

  Produktene du trenger for å ramme om vinduet

  Regnskjerming og utvendig omramming av vindu

  Utvendig skal fugene dekkes av en regnskjerming. Vanligvis består dette av omramming eller dekkbord, foringer og vannbrettbeslag.

  1. Montér først vannbrettene over vinduet. Passer ikke det nye vannbrettet? Da er det mulig du må løsne de øverste panelbordene og tilpasse åpningen. Fest vannbrettet 2 cm fra underkanten på losholten. Start på midten, tilse at det ligger i vater, og fest godt.

  Tips! For å gjøre jobben enklest mulig, se gjerne til at vannbrettet enten er like bredt som vinduet + omrammingen, eller at det likner det opprinnelige vinduet.

  2. Nå skal du skjære panelet med en dryppkant i samme vinkel som vannbrettet.  For å hindre at fukt suges opp, skal avstanden til vannbrettet være minimum 6 mm.

  Merk! Dersom panelbordene er ødelagt må de byttes. 

  3. Plasser beslaget oppå vannbrettet og tilse at beslaget går under vindsperren.

  4. Vannbrett og vannbrettbeslag skal også monteres under vinduet. Monter vannbrettet på samme måte som over vinduet, men pass på at karmen skal passe beslaget.

  5. Monter beslaget på vannbrettet, bak panelet. Avstanden fra vannbrettbeslaget til underkant av karmen, skal være minimum 6 mm, og pass på at oppkanten på beslaget sitter helt opp i sporet.

  7. Når enden av beslaget brettes, er det viktig at oppkanten er minst like høy i enden som i bakkant, og at hjørnet er helt tett. Pass på at beslagets fall er 1:5, altså at dersom vannbrettet er 5 cm bredt, skal fallet være på 1 cm. 

  8. Dersom du skal male eller beise vinduet, bør du velge bord med uhøvlet overflate, da malingen fester bedre.  Bordene skal skrus helt opp til det øverste vannbrettet på vinduet. Se til avstanden fra karmens innerkant, som skal være 2 cm.

  Tips! På omramming skal avstanden til beslaget minst være 6 mm på det underste vannbrettet.

  9. Helt til sist skal du feste listen over vinduet. Mål denne slik at denkan ligge 2 cm fra den innerste karmkanten. Skru listen fast på samme måte som de øvrige. Nå er vinduet ferdig omrammet utvendig!

  Produkter