Spar strøm med solceller på taket

Med solcellepanel på taket produserer du ren energi og gjør boligen mer energieffektiv. Når du i perioder produserer mer enn du selv bruker, kan du i tillegg selge overskuddsenergi tilbake til strømselskapet. Bo mer energieffektivt og vurder solceller hjemme – eller på hytta.

Stort boligbygg med sort takstein og store, firkantede partier med solcellepaneler på taket, som nesten går i ett med resten av taksteinen.
Med solcellepanel på taket kan du produsere egen energi, som gir lavere strømutgifter, og samtidig få et stilfullt tak. Foto: BMI

Solceller øker verdien på boligen

Solceller på taket kan bidra til å øke verdien på boligen, og blir stadig mer vanlig i Norge. Flere boligeiere ønsker å redusere energibruken og gjøre tiltak som gjør boligen mer energieffektiv. Solcellepaneler er et tiltak som sikrer fornybar energiproduksjon, og gir flere fordeler for deg som huseier:

 • Reduserte strømkostnader
  Hvor mye du kan spare på strømregningen, avhenger av mengden sol og tid på året. Taket produserer strøm så lenge det er dagslys.
 • Langsiktig investering i boligen
  Solcelleanlegg har en levetid på opptil 50 år, og gir en mer energieffektiv bolig. Nye solcelle-modeller er tilpasset en moderne byggestil og kan integreres.
 • Støtte til solcellepanel fra Enova
  Du kan få 7500 kroner i støtte fra Enova til installasjon av anlegget, og deretter 2000 kroner per per Kwp installert, maksimalt 47500 kroner i støtte (per 2022).
 • Du kan bli plusskunde hos strømleverandørene
  Hvis du har solceller på taket og er koblet til strømnettet, kan du selge strøm til en strømleverandør når du produserer mer strøm enn du bruker.
 • Du bidrar til å skape fornybar energi
  Innen 2030 skal Norge bli et lavutslippssamfunn. Økt produksjon av fornybar energi bidrar til å nå denne målsetningen. Med solceller på taket produserer du ren energi.

Hva koster et solcelleanlegg?

Prisen på et solcelleanlegg avhenger av størrelsen på taket og valg av type takstein. Lønnsomhet og tilbakebetalingstid på anlegget avhenger av hvor dyr strømmen blir fremover, samt av avgifter og støtteordninger. Ifølge NVE kan en enebolig med et strømforbruk på 20 000 kWh i året kunne produsere nok strøm til å dekke 25 prosent av det årlige strømforbruket, dersom de har et solcelleanlegg med 20 paneler.

Slik fungerer solcellepanel på tak

I Norge selges tre typer solcellepaneler for tak:

 • «On top»-løsninger (BAPV): Panelene ligger over eksisterende taktekking.
 • INDAX PV-systemer: Panelene er integrert i taksteinen, uavhengig av tekkingen som ligger rundt.
 • Bygningsintegrerte solcellepaneler (BIPV): Felles inn i takets design, slik at du kan produsere fornybar energi på eget hustak og samtidig beholde en stilren fasade.

 

Mann i sort arbeidstøy, synlighetesvest og hvit hjelm sitter og monterer solcellepaneler på et hustak.
Mann i sort arbeidstøy, synlighetesvest og hvit hjelm sitter og monterer solcellepaneler på et hustak. Foto: BMI

Hvordan montere solcelletak?

Det må avklares med kommunen om et solcelleanlegg på taket er søknadspliktig, og hvilke krav som eventuelt stilles til byggesøknaden.

Når godkjenningen er på plass og type solcellepanel er valgt, utføres arbeidet av både en håndverker og en sertifisert elektriker:

 • Håndverkeren installerer solcellepanelene ved hjelp av festemateriell.
 • Elektrikeren kobler solcellepanelene sammen med strømkabler, som gjør at strømmen fra panelene på taket fraktes til stikkontakten i boligen.
 • En inverter omformer solstrømmen fra DC (likespenning) til AC (vekselstrøm), slik at korrekt spenning kommer inn i hjemmet.
 • En elektrisk tilkobling til sikringsskapet gjør at du har kontroll på hvor mye strøm du bruker fra solcellepanelene, og hvor mye du kjøper fra strømleverandøren. Energien brukes umiddelbart, enten lokalt eller eksternt, eller lagres i et batteri.

Montér samarbeider med BMI og Skarpnes om å levere ulike løsninger for solceller på taket. Felles for de ulike modellene er at det må sluttmonteres til strømnettet av en sertifisert elektriker.

 

Finn håndverkeren du trenger

Våre folk i butikk hjelper med å finne snekker og elektriker for å utføre jobben med å montere produktene som vi selger hos Montér.

Kontakt Montér Byggeservice i ditt nærmeste byggevarehus

 

Hvordan fungerer solcellepanel?

Solcellene er laget av silisium, som absorberer sollys og gir en elektrisk ladning. Metalledere i solcellepanelene fungerer som en pluss- og minuspol i et batteri, og utnytter ladningen. Når flere slike solceller kobles sammen i en serie, har du et solcellepanel som forsterker den elektriske ladningen fra sollyset.