Velge liggende eller stående kledning?

Fasaden er husets «ansikt utad», men du bør tenke på mer enn det estetiske når det står om valget mellom stående og liggende kledning.

Vi hjelper deg med valg av kledning. Kanskje skal du gå for stående og liggende kledning i kombinasjon? Foto: Bergene Holm, Kledning, NORD

Kledningen påvirker husets uttrykk i stor grad. Kort fortalt vil en liggende kledning få huset til å virke lavere og bredere enn et hus med stående kledning.

Husk likevel at valget av stående eller liggende kledning, ikke bare handler om husets utseende. Hvilken vei du legger kledningen, gir også følgekonsekvenser for vedlikehold og pris. Ta utgangspunkt i klimaet på ditt bosted før du bestemmer deg for om kledningen skal stå eller ligge.

Fordeler ved stående kledning

I en stående kledning er bordene orientert vertikalt, og som regel utlektet på horisontale lekter. Stående kledning har tradisjonelt vært mest brukt i innlandet. På steder med mye slagregn, kan stående kledning være mer utsatt for inntrenging av vann mellom kledningsbordene enn liggende kledning. Stående kledning gir huset et høyreist preg. Med brede og tykke bord, skaper det et solid og kraftig inntrykk.

Stående kledning kan ha disse fordelene sammenliknet med liggende kledning:

 • Enklere å unngå skjøter i kledningen på fasader inntil to etasjer
 • Enklere å fuktsikre hjørneløsninger uten bruk av hjørnekasser
 • Enklere å få til fuktsikre avslutninger sideveis inn mot vinduer og andre veggåpninger
 • Enklere å få til gode skjøter ved bygging med moduler/elementer

Fordeler ved liggende kledning

Liggende kledning har vært mest vanlig på Vestlandet og kalles derfor ofte for “vestlandskledning”. Kyststrøkene er mer utsatt for fukt og råte og liggende kledning egner seg derfor godt. Liggende kledning får huset til å virke lavere og bredere enn ved bruk av stående kledning.

Liggende kledning kan ha disse fordelene sammenliknet med stående kledning:

 • Dersom nederste delen av veggen er skadet, for eksempel på grunn av fukt, kan de nederste bordene av kledningen enkelt erstattes uten å berøre resten av veggen
 • Det er ikke behov for å krysslekte bak kledningen (enklere utlekting som gir mindre veggtykkelse)
 • Raskere å montere
 • Endepløyd kledning gir mindre behov for kapping og dermed mindre svinn under montering

Vær obs på at stående og liggende kledning krever forskjellig lekting av husveggen. Stående kledning velges på de aller fleste moderne hus, som til eksempel funkishus. Liggende kledning er det mest populære valget for øvrige boliger.

Sintef Byggforsk

Så hva er best av liggende eller stående kledning?

Svaret avhenger av hvor i landet du bor og hva slags klima kledningen eksponeres for. Du bør derfor ta utgangspunkt i dette for valg av kledning til din bolig. 

Før var det vanlig at stående kledning ble mest brukt i innlandet, mens liggende kledning har dominert i kyststrøkene og særlig på Vestlandet. Denne regionale forskjellen har sin forklaring i at vær-påkjenningen er nokså forskjellig i de to regionene.

Klimaendringene medfører at hardt og vått vær med mye vind dessverre blir vanligere i flere deler av landet. Bor du i et område med middels til store slagregnspåkjenninger bør du velge liggende kledning.

Liggende panel tar kortere tid å montere og er mindre utsatt for råte. Dermed kan dette være et økonomisk gunstig valg. Råte oppstår på de nedre delene av kledningen. Om veggen rammes av råte, kan vedlikeholdet innebære at du kun trenger å bytte den nederste delen av kledningen, og ikke hele huset. Dersom du får råte på en stående kledning, må du som regel bytte kledningen på hele veggen.

Typiske skader knyttet til liggende trekledning

Dersom du velger liggende kledning på boligen bør du kjenne til typiske skader som kan forekomme. Skadene er som regel en form for biologisk nedbryting av bordene. Det kan være forårsaket av:

 • Avflaking, særlig på høvlede flater, som skyldes at det er gått lang tid fra montering til overflatebehandling er gjennomført
 • Nedbrutt overflatebehandling som følge av manglende vedlikehold
 • Utilstrekkelig lufting og/eller drenering
 • Manglende utlekting, og mangelfulle fugeløsninger rundt vinduer, dører osv.
 • Mangelfulle beslagløsninger i tilknytning til andre bygningsdeler i fasaden, som vinduer, dører og hjørner.
 • Manglende endevedforsegling/dryppkant (hjørnekasser, vindusomramninger osv.)
 • For liten avstand til terreng eller beplantning

Unngå unødvendig skjøting av stående kledning

Sintef Byggforsk påpeker at det også forekommer råteskader på stående kledning, men da skyldes det som regel unødig skjøting av kledningsbord, eller feil utførelse. Helst bør man unngå skjøting av trepanel på værutsatte veggflater, fordi skjøtene blir et svakt punkt med økt risiko for fukt- og råteskader.

Vanligvis vil det være mulig å få tak i kledningsbord på inntil 5-5,5 meters lengde. Er veggene høyere enn dette, kan det være aktuelt å vurdere å skjøte kledningen. Et bedre alternativ enn å skjøte kledningsbordene, er å dele opp veggen med horisontalt bånd (for eksempel vannbord) utenfor etasjeskillet, slik at man kan benytte hele bordlengder uten skjøter. Husk klaring mellom kledning og vannbord/beslag.

Les mer: Fordelene og forskjellene ved ulike kledningstyper

Du kan også lese Bergene Holm sin detaljerte beskrivelse av hvordan du bytter kledning.

Interessert i mer inspirasjon?

Her har vi samlet artikler som kan være relevant for deg og for ditt neste prosjekt. Vi hjelper deg med fagkunnskap, tips og triks slik at du får et resultat du kan være stolt av. 

Neste steg: Planlegging