Hvordan bygge støttemur?

Vil du dele opp forskjellige områder i hagen, eller utvide gårdsplassen mot en skråning? Her er en guide til hvordan du selv bygger en støttemur.

Støttemur bygget med lys grå stein fra Aaltvedt. Blomsterbed på toppen.
Ved å bygge en støttemur kan du skape ulike nivåer på tomten din. Foto: Aaltvedt

 

Dette trenger du:

 • Stein
 • Pukk
 • Sålebjelke
 • Dreneringsslange (I områder med mye vann)
 • Fiberduk
 • Jordarmering
 • Hoppetusse (kan leies i flere Montér-butikker)
 • Vinkelsliper med blad for stein
 • Vernebriller/hørselvern
 • Gummiklubbe
 • Snor
 • Spade
 • Krafse
 • Trillebår
 • Vater – både langt og kort
 • Arbeidshansker

Slik gjør du det

 1. Bygge støttemurens fundament

Du er nødt til å ha et solid underlag for støttemuren, ellers risikerer du at muren kan synke. Start med å legge en fiberduk på underlaget og ha settesand over. Deretter komprimerer du underlaget med en hoppetusse. Underlaget må være plant.

 1. Legge støttemurens sålebjelke

Legg sålebjelken oppå det komprimerte underlaget og pass på at bjelken er i vater både på langs og på tvers. Det er lurt å trekke opp en snor for å få en rett linje. Sålebjelkene er én meter lange, så du stabler dem etter hverandre – avhengig av hvor lang støttemuren skal være.

 1. Drenering

Dersom det er mye vann i området støttemuren skal stå, må du legge en dreneringsslange bak sålebjelken. Sørg for at det er fall på den. Legg pukk over.  

 1. Steinen

Nå begynner du å stable steinene til støttemuren. De stables i «halvforband», det betyr at steinene i hvert skift skal forskyves sidelengs en halv steinlengde i forhold til skiftet under. Bruk gummiklubben for å få steinene jevne i forhold til hverandre. Fyll underveis opp med pukk bak smuren.

 1. Jordarmering

Jordarmering er viktig for at støttemuren skal bli trygg. Dette er et armeringsnett som festes på muren og inn i bakken bak. Ofte legges armering mellom tredje og fjerde sjikt, men følg monteringsanvisningen . Hvordan armeringen skal være, varierer litt i forhold til høyden på muren.

 1. Komprimering bak støttemuren

Bruk hoppetussa underveis for å komprimere massene bak muren.

 1. Vask og behandling av støttemur

Når du har satt opp hele støttemuren, spyler du den ren. Du kan også sette den inn med et impregneringsprodukt som gjør den lettere å vedlikeholde.