Grunnarbeid før du bygger støttemur

Når størrelsen er tatt høyde for og du har undersøkt grunnforholdene der støttemuren skal stå, er det klar for det viktige grunnarbeidet. Vi gir deg handlelisten til produktene du trenger og hjelper deg med fremgangsmåten.

Støttemur med bruk av pukk og avrettings
Legg et lag pukk for å drenere godt under der støttemuren skal etableres. Legg gjerne et tynt lag i finere masser for ytterligere finavretting.

Det viktige grunnarbeidet

Et godt grunnarbeid sikrer at muren beveger seg, synker, eller i verste fall, raser når jord og vann presser på over tid. Hvis underlaget er sand eller grunn, har du allerede god drenering, og grunnarbeidet blir noe enklere. På leire eller jord, anbefales stegene under.

Dette trenger du:

 • Spade hvis du graver for hånd
 • Fiberduk
 • Pukk 0-30 mm
 • Fin subbus 0-8 mm
 • Drensør
 • Såleblokk eller sålebjelke

Slik gjør du det:

 • Merk opp hvor muren skal stå.
 • En tommelfingerregel er at minimum 10 prosent av støttemurens totale høyde skal ligge under bakkenivå. Inkludert i dette er sålens bærebjelke. Når du har beregnet dette, kan du starte gravearbeidet.
 • Bredden på grøften du må grave bør være på 40 cm.
 • Legg så en fiberduk over grøften.
 • Legg et lag med 0-30 mm pukk. Laget skal komprimeres og må totalt bli minimum 20 cm tykt. Du kan legge et tynt lag på maks 3 cm med finere masser 0-8 mm for finavretning.
 • Legg så den første såleblokken eller sålebjelken i senter av muren og forsikre deg om at den ligger stabilt og i vater begge veier.
 • Hvis du har behov for drenering, legger du nå et drensrør på avretningslaget.
 • Hvis du skal lage en støttemur i bue erstatter du såleblokken med jordfuktig mørtel. Legg mørtel i samme høyde som såleblokken.
 • Da er du klar til å gå i gang med steg 3 – bygging av støttemuren.

Neste steg: Bygge støttemur