Før du bygger støttemur

Når du har bestemt deg for å bygge støttemur, er det helt essensielt at du tenker gjennom størrelse, høyde og bredde, såvel som at du sjekker grunnforholdene godt. Hvorvidt støttemuren er søknadspliktig avgjøres av størrelsen. Les våre tips nedenfor.

bygge støttemur med støttemurstein fra aaltvedt
Før du bygger en støttemur bør du tenke gjennom utforming, størrelse og grunnforhold. Foto: Aaltvedt

Dette bør du tenke gjennom før du bygger en støttemur

  • Størrelse, høyde og bredde – hvor stor støttemur har du behov for? Høyde vil ha mye å si for stabilitet. Jo høyere, jo mer krever det av grunnarbeidet og selve konstruksjonen.
  • Skal du bygge selv eller overlate jobben til en fagmann? Hvis muren skal være høyere enn 1,5 meter anbefaler vi at du konsulterer for eksempel en anleggsgartner eller murer.
  • Hvordan er grunnforholdene? Er underlaget fjell, leire, jord? Hvis grunnen er ustabil, kan muren synke eller bevege seg over tid. Desto viktigere er grunnarbeidet i steg 2.
  • Har du behov for drenering? Hvis det er risiko for at vann kan legge seg og presse på muren, bør du inkludere god drenering i grunnarbeidet.

Er støttemuren søknadspliktig?

Avhengig av størrelse, høyde og beliggenhet kan en støttemur være søknadspliktig. Vår anbefaling er alltid at du sjekker med lokale byggeforskrifter, her kan det være lokale begrensninger. De nasjonale retningslinjene er at du kan bygge støttemur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen. Det er også et krav om at muren ikke hindrer sikt mot vei.

Neste steg: Grunnarbeid