Medlemsavtaler

Montér har avtale med ulike organisasjoner og foreninger. Som medlem i en av disse tilbys unike medlemsfordeler og rabatter på byggevarer og det som trengs til ulike oppussingsprosjekter.