Medlemsvilkår Montér Bedrift

Montér Bedrift er et fordel- og lojalitetsprogram for deg som driver en bedrift, leder et lag eller en forening og som har registrert deg som bedriftskunde i Montér Bedrift.

Montér Bedrift eies og driftes av Optimera AS med Org.nr: 967 013 056, Østre Aker vei 260, 0676 Oslo.

MEDLEMSVILKÅR MONTÉR BEDRIFT

Oppdatert 26. juni 2023

Montér Bedrift er et fordels- og lojalitetsprogram for bedriftskunder av Optimera Montér, som har registrert seg som kredittkunde. Montér Bedrift har til formål å gi kundene tilgang på hele vårt varesortiment, så vel som å handle med kreditt. Ved å registrere din bedrift som medlem av Montér Bedrift, samtykker du som ansvarlig til vilkårene i denne avtalen.

Avtalen består av Medlemsvilkår og Personvern. Montér Bedrift eies og drives av Optimera (org.nr. 967 013 056). Medlemskap i Montér Bedrift er gratis og kun tilgjengelig for bedrifter som har organisasjonsnummer. 

KRAV TIL MEDLEMSKAPET

For å melde deg inn i Montér Bedrift og motta de fordelene det gir din bedrift, må du registrere ditt firma, lag eller forening som bedriftskunde og akseptere vilkårene beskrevet nedenfor. Fordelene medlemskapet gir er forbeholdt gjeldende bedrift. 

INNMELDING

Ved registrering må du oppgi bedriftens (/lagets/foreningens) navn, organisasjonsnummer, så vel som navn, telefonnummer og e-postadresse til ansvarlig innehaver av bedriften (/laget/foreningen). Dette for at vi skal kunne registrere bedriften med korrekt informasjon i våre systemer. 

Den som inngår avtalen er ansvarlig for at opplysningene som oppgis om bedriften/laget/foreningen er korrekt og oppdatert. For at vi skal kunne gi din bedrift de beste fordeler, er vi avhengig av deres samtykke til å mottat tilbud og annen markedsføring på e-post. Du melder deg inn ved å registrere deg som på monter.no/bedrift/bedrift. 

AVMELDING

Du kan når som helst melde deg ut av Montér Bedrift ved å henvende deg til oss. All informasjon om deg vil slettes eller anonymisere innen rimelig tid. Ved avmelding vil du ikke lenger motta tilbud eller annen markedsføring fra oss. Det vil dessverre ikke være mulig å gjenopprette medlemshistorikk dersom du skulle ønske å melde deg inn på nytt.

KOMMUNIKASJON OG BRUK AV DATA

Ved å melde inn din bedrift/lag/forening i Montér Bedrift samtykker du til å motta e-post, SMS og kommunikasjon i andre digitale kanaler. Du godtar at Montér kan tilpasse informasjon og tilbud basert på pedriftens kjøp i butikk slik at Montér kan skreddersy tilbud. Montér vil bruke dine data til intern statistikk og analyse. Montér bruker data fra offentlige register for å holde din informasjon oppdatert. Du kan når som helst melde deg av de ulike dialogene vi har med deg med unntak av e-post som er vår primære kommunikasjonskanal og obligatorisk for medlemmer i Montér Bedrift. Hvordan du melder deg av dialogen kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder deg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet. Det kan være endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av Montér Bedrift.

ENDRING OG AVTALENS VARIGHET

Vilkårene gjelder fra 26. juni 2023 og erstatter alle eventuelt tidligere vilkår for medlemskap i Montér Bedrift. Montér vil kunne oppdatere vilkårene i henhold til gjeldene lovverk og/eller regelverk, eller på bakgrunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. De gjeldende vilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på denne siden. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre mindre endringer i vilkårene for Montér Bedrift uten varsel. Vesentlige endringer vil varsles gjennom e-post.

Vi forbeholder oss også retten til å avvikle eller erstatte Montér Bedrift med 30 dagers varsel. Om vi må avvikle bedriftsløsningen grunnet juridiske pålegg kan dette skje uten varsel. Montér forbeholder seg retten til å slette medlemmer som bryter vilkårene eller kommer med feilaktig informasjon.

OVERFØRING AV AVTALEN

Optimera Monter har rett til å overføre din medlemsavtale i Montér Bedrift til et annet selskap som vil fortsette å drive medlemsklubben.

ANSVAR

Montér har ikke ansvar for tap av fordeler og rabatter som følge av skrivefeil, tekniske feil, driftsstans og lignende uforutsigbare hendelser.

Når din bedrift handler som del av Montér Bedrift, må den som handler kunne legitimere seg for å kunne gjøre kjøp på avtalen. Det er bedriftet som ved inngåelse av avtalen er ansvarlig for å tydeliggjøre hvem som kan handle på avtalen. Les mer i Optimeras salgsbetingelser. 

TVISTER OG LOVALG

Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle tvister med tilknytning til denne avtalen og som partene ikke løser i dialog, skal avgjøres av norske domstoler, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

KONTAKT

Ta kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysninger eller medlemsvilkårene.

Optimera
Østre Akervei 260 / PB 40 Haugenstua / N-0915 Oslo
Tlf +47 22 16 88 00

Versjon 1, juni 2023