Få støtte til etterisolasjon og oppgradering av bolig

Høye strømpriser presser fram energisparende tiltak – som for eksempel å etterisolere en trekkfull bolig. Her ser vi nærmere på hvordan du kan oppgradere, og hva du kan søke om støtte til.

Bilde av et hus og et skjema som viser energirådgivning
Foto: Enova

Det finnes mange energibesparende tiltak, men kun noen av disse gir rett til økonomisk støtte gjennom Enova. Sistnevnte er et statlig organ som tilrettelegger for mer bærekraftig energibruk og -produksjon gjennom opplysning og støttetiltak.

Energirådgivning og oppgradering av bygningskroppen er to av tiltakene du kan få støtte til, og som er aktuelle for alle som vil spare strøm.

Start gjerne prosessen med energirådgivning

Er du usikker på hvilke energitiltak som er aktuelle for deg, kan det være gunstig å motta energirådgivning. Ifølge Enova, kan en rådgiver blant annet kartlegge boligens standard og komme med konkrete råd til hvilke forbedringstiltak som bør utføres.

Rådgiveren kan for eksempel anbefale at du installerer balansert ventilasjon og varmepumpe, eller at du igangsetter oppgradering av bygningskroppen. Flere av tiltakene som anbefales, kan utløse økonomisk støtte.

Hva innebærer oppgradering av bygningskroppen?

Å oppgradere boligens bygningskropp, betyr at isolasjonsevnen forbedres i én eller flere av følgende boligdeler:

  • Yttervegger
  • Ytterdører
  • Tak
  • Vinduer
  • Grunnmur

Det kan for eksempel være å erstatte gamle og trekkfulle vinduer med nye lavenergivinduer, eller å isolere veggene bedre og bytte kledning.

Fordelene ved å oppgradere boligen

En stor del av varmetapet i norske boliger skyldes dårlig isolasjon. Varme som forsvinner ut gjennom vegger, vinduer og tak gir økte energikostnader i takt med oppvarmingsbehovet.

En riktig oppgradering av bygningskroppen bidrar til at varmetapet i stor grad reduseres, noe som igjen gir lavere energiforbruk og strømkostnader. I noen tilfeller kan du redusere energikostnadene med mer enn 50 prosent.

Oppgradering av bygningskroppen kan gi et bedre inneklima, noe som igjen bidrar til høyere komfort. En bedre energimerking, kan også øke boligens verdi.

Målet er å heve eiendommens energistatus til energinivå 1, 2 eller 3, som er tilnærmet passivhusnivå, lavenerginivå eller TEK10-nivå. For mer info, se Enova.no.

Når er oppgradering av bygningskroppen aktuelt?

Hvorvidt det er hensiktsmessig å oppgradere bygningskroppen gjennom tiltak som etterisolasjon og bytte av kledning, avhenger av flere faktorer. Det kan blant annet være aktuelt med tiltak for boligeiere som…

  • Skal renovere / pusse opp / modernisere kledning, vinduer eller tak
  • Bor i en eldre bolig (bygget i 1980 eller tidligere)
  • Opplever at boligen er trekkfull og at oppvarmingskostnadene er høye
  • Ønsker å heve boligens energistandard

Hvor mye kan du motta i Enova-støtte?

Ved oppgradering av bygningskroppen kan private husholdninger motta opptil 150.000 kroner i støtte fra Enova. Det forutsetter at det er du som privatperson som har igangsatt og betalt for tiltaket, enten det er isolering eller bytting av kledning eller vinduer.

Hvor mye som kan mottas i støtte, avhenger av hva slags energinivå boligen eller fritidsboligen oppgraderes til. Det er mulig å motta maksimalt 150.000, 125.000 og 100.000 kroner ved oppgradering til nivå 1, 2 og 3.

Husk at du skal kunne dokumentere eiendommens energitilstand både før og etter utført oppgradering, noe en energirådgiver kan bistå med. Ifølge Enova kan du også motta opptil 5.000 kroner i økonomisk støtte dersom du engasjerer en rådgiver.

Hva oppgradering av bygningskroppen koster totalt, avhenger av boligens tilstand i utgangspunktet, så vel som ditt ambisjonsnivå. Valg av tjenesteleverandører og produkter underveis vil også kunne påvirke hva den endelige prislappen ender på.

Finn utstyr til oppgradering av bygningskroppen hos Montér

Montér har alt du trenger av utstyr til etterisolasjon og oppgradering av bolig. Vi har blant annet isolasjon som bidrar til at du kan redusere oppvarmingskostnadene dine. Se også nærmere på vårt store utvalg av energivennlige vinduer.

Stikk gjerne innom din nærmeste Montér-butikk for flere gode råd!

 

Se våre energibesparende tips