Express 4 x 0,5 gr tube

stk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 51586920Artikkelnummer 7505551
Et lynlim for både porøse og ikke porøse materiale. 4 hendige posjonspakker.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H315
H315 - Irriterer huden.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.