Gasspatron gul a2

  • Tilbehør Paslode
bk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 26065961Artikkelnummer 7054996
  • Tilbehør Paslode
Gasspatron for krampe- og spikerpistoler. Paslode IM50 og IM65. Orginal gass sikrer høy spikringsytelse og pålitelighet.
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.