Konstruksjonsvirke C30 gran ubehandlet 48x148 mm

  • Materiale gran
  • Ubehandlet
  • Til konstruksjoner
lm

Hent selv

Få varen levert

NOBB 11303799Artikkelnummer 7083234
  • Materiale gran
  • Ubehandlet
  • Til konstruksjoner
48x148 mm C30 styrke konstruksjonsvirke benyttes til stendere, takbjelker, sperrer og bjelkelag, samt til produksjon av limtre og takstoler. C18, C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dimensjoner til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalifisert personell og i henhold til norsk standard. For øvrig henvises det til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader. NS-merket er et kvalitetsstempel, og garanterer at kravene i gjeldende norsk standard for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Leveres i faste og løpende lengder.