Oljedekkbeis C-base 0,9 liter

  • Grunning og toppstrøk i ett
  • Svært god kantdekk
  • Fargestabil og værbestandig
spa

Hent selv

Få varen levert

NOBB 43128782Artikkelnummer 7249220
  • Grunning og toppstrøk i ett
  • Svært god kantdekk
  • Fargestabil og værbestandig
En oljebasert dekkbeis som brukes direkte på nytt treverk, og du slipper egen grunning. Den er ideell for vinduer, dører, garasjer og gjerder, og fungerer godt på både nytt og gammelt treverk med svært god kantdekk. Produktet er fargestabilt og påvirkes mindre av fuktighet/regn rett etter påføring. Det dekker godt, er økonomisk i bruk og inneholder UV-beskytter, kinesisk treolje og sopphindrende middel for overlegen overflatebeskyttelse og dyp treverksbevaring. Denne oljedekkbeisen gir mulighet for overmaling, og med grunning og toppstrøk i ett, er det praktisk og effektivt. Den er suverent dekkende og tåler frost, og gir dermed en pålitelig beskyttelse for treverket.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ETIM Class
EC003663
Type
Dekkbeis
Egnet for treverk
Ja
Egnet for dør/vindu/detalj
Ja
Glansgrad
Halvblank
Egnet for pensel
Ja
Egnet for rulle
Ja
Egnet for sprøyting
Ja