Linoljemaling hvit 9l

stk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 40832198Artikkelnummer 7523659
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 - Irriterer huden.
ETIM Class
EC003663