Impregneri Floor4720 Vannglass 25Kg

kan

Hent selv

Få varen levert

NOBB 45591015Artikkelnummer 7393127
En-komponent, fargeløst, vannbasert alkali-silikat løsning for forsterking av overflaten på sementbaserte flater. Produktet er spesielt tilpasset Webers avrettingsmasser.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
Outlet