Medlemsvilkår Montér kundeklubb

Montér kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for deg som har registrert deg som kundeklubbmedlem. Medlemskap i Montér Kundeklubb er gratis, og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet er personlige og kan ikke overdras til, eller arves av andre. Ved å registrere deg som medlem, samtykker du til Medlemsvilkår og Personvilkår. Kundeklubben eies og drives av Optimera (org.nr. 967 013 056).

MEDLEMSVILKÅR MONTÉR KUNDEKLUBB

Montér kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Montér, og som har registrert seg som kundeklubbmedlem. Montér Kundeklubb har til formål å gi medlemmene unike klubbtilbud, tips og inspirasjon til ulike bygge- og oppussingsprosjekter, samt invitasjoner til kundearrangementer. 

Som medlem i Montér kundeklubb får man en rekke gode og unike kundeklubbtilbud. I tillegg får man bonuspoeng på alt man kjøper i byggevarehus og på monter.no. Bonuspoeng utbetales som bonussjekker som kan brukes som betalingsmiddel ved kjøp. Medlemskap i Montér Kundeklubb er gratis og personlig, og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Ved å registrere deg som medlem, samtykker du til Medlemsvilkår og Personvilkår. Kundeklubben eies og drives av Optimera (org.nr. 967 013 056).

 

MEDLEMSFORDELER 

Som medlem i Montér Kundeklubb mottar man inspirasjon, tips, klubbtilbud og bonus på sine kjøp. Bonus kan brukes som betalingsmiddel ved neste kjøp. Medlem finner en oversikt over sine kjøp, oppspart bonus og gyldige bonussjekker på «monter.no/min side». Med fast frekvens sendes det ut nyhetsbrev med relevante tilbud, tips og inspirasjon samt oversikt over sin oppsparte bonus.

 

INNMELDING

For å bli medlem i Montér kundeklubb og motta de fordelene dette gir, må man registrere seg som medlem og akseptere medlemsvilkårene. Man kan melde seg inn i Montér Kundeklubb ved å registrere seg som kundeklubbmedlem via Vipps eller manuelt skjema på monter.no eller i ett av våre byggevarehus. Ved innmelding må man registre seg med gyldig e-post adresse, postnummer og norsk mobilnummer (+47). Man er selv ansvarlig for at opplysningene man oppgir om seg selv er korrekte og oppdaterte. Dersom man ikke ønsker å motta målrettet markedsføring på SMS, e-post og digital annonsering kan man til enhver tid endre innstillingene på Min Side på monter.no. Her kan man også endre sitt foretrukne byggevarehus. Å motta kommunikasjon på e-post er obligatorisk.  Etter innmelding står man fritt til å melde seg av e-post. Man blir først registrert som nytt medlem og rette til å spare bonus når vilkår og betingelser er akseptert. Ved innmelding oppretter vi en digital profil som man kan benytte på monter.no/minside.

 

MÅLRETTET MARKEDSFØRING

For at vi skal kunne gi medlem de beste fordelene, er vi avhengig av at man samtykker til å motta tilbud og annen markedsføring. Som medlem vil man motta relevant informasjon basert på sitt medlemskap. 

Samtykke til SMS og digital annonsering er frivillig. Basert på samtykke fra medlemmene vil vi kunne bruke medlemmenes personopplysninger, demografi, kjøps- og aktivitetshistorikk for å tilby medlemsfordeler og tilbud basert på kjøp av varer og tjenester, samt tilpasset kommunikasjon i digitale kanaler. Eksempler på markedsføring kan være kommunikasjon med tilbud, fordeler og nyheter, samt invitasjoner til ulike kundearrangementer. 

 

MIN SIDE

Som innlogget på «Min side» har man tilgang på gjeldene medlemspriser, samt innsyn i sine personopplysninger, kjøpshistorikk, bonusopptjening, gyldige bonussjekker og sine samtykker. På «Min side» kan man også redigere sine samtykker, endre valgt byggevarehus, eller melde seg ut av Montér Kundeklubb. På min side kan man lage egne prosjektmapper for sine byggeprosjekter der man kan få oversikt over alle sine ulike kjøp. 

 

MEDLEMSAVTALER

Dersom man er medlem av BBL, Huseierne, Agrol eller annen rabattavtale med Montér, og derav er kvalifisert til rabatt på varer, vil man få den rabattmatrisen som gir medlem de beste rabattene basert på sitt medlemskap. Det er ikke mulig å benytte seg av flere rabattmatriser på ett kjøp. 

 

BONUSPOENG

Hos Montér opptjener medlemmer av kundeklubb bonuspoeng på sine kjøp når medlem er identifisert med sitt mobilnummer. Bonus kan tjenes både i fysiske byggevarehus og ved kjøp på nettsiden. Bonussaldo blir oppdatert etter kjøp. Om man betaler med faktura vil bonus bli beregnet når faktura er betalt. 

Medlemmer får ett poeng for hver krone på sluttsummen av hver handel. Ved kampanjer kan det gis ekstra bonuspoeng på sluttsummen av hver handel eller på enkeltprodukter. Medlemmene informeres om kampanjer på e-post eller SMS, så fremt medlemmet ikke har meldt seg av slik dialog. Medlemmer kan også opptjene bonuspoeng på annen aktivitet enn kjøp. 

 

Medlemmets bonussaldo er basert på opptjent bonuspoeng de siste 12 måneder*. På «monter.no/minside» finner man en oversikt over sin bonussaldo og gyldige bonussjekker. 

Montér vil med fast frekvens informere medlemmet per e-post om bonussaldo og gyldige bonussjekker, samt når disse utløper. Gyldig bonussjekk vil automatisk komme oppi kassa ved utsjekk og man kan velge å benytte dette som et betalingsmiddel. Bonussjekk er påført utløpsdato. 

 

Eksempel på beregning av bonus: 

Når man handler for 1 krone tjener man 1 bonuspoeng. Om man handler for kr 2500 og får 2% grunnbonus tjener man 2500 poeng. Dette tilsvarer en bonusjekk på kr 50.-

Nivå for bonuspoeng:

 • 2500 poeng    = 50 kr i bonussjekk
 • 5000 poeng    = 100 kr i bonussjekk
 • 10 000 poeng = 200 kr i bonussjekk
 • 15 000 poeng = 300 kr i bonussjekk
 • 20 000 poeng = 400 kr i bonussjekk
 • 25 000 poeng = 500 kr i bonussjekk
 • 50 000 poeng = 1000 kr i bonussjekk

 

BONUSSJEKK

En bonussjekk kan benyttes som betalingsmiddel ved full- eller delbetaling ved kjøp i en av Montér Byggevarehus eller på monter.no. Bonussjekker gjelder også ved kjøp av varer til redusert pris. Bonussjekker er personlige og er tilgjengelig i kassen i alle Montérs byggevarehus og på nettside så fremt medlemmet oppgir sitt mobilnummer eller er innlogget på monter.no/minside. Medlemmet velger selv ved hvilken handel en gyldig bonussjekk ønskes benyttet, men bonussjekken må da anvendes i sin helhet, og eventuell restverdi på bonussjekken betales ikke ut i kontanter. Den delen av betalingen som gjøres med bonussjekk gir ikke grunnlag for nye bonuspoeng.

Bonussjekk sendes ut 4 ganger per år* baserte med medlemmets opptjente bonus og har 4 måneders gyldighet fra utstedelse.

Dersom en av utsendelsesdatoene faller på en helligdag vil utsendelse av bonussjekk endres til første påfølgende hverdag.

Ved bonuspoengsaldo på 2.500 eller høyere vil det bli utstedt bonussjekker, inntil rest av bonussaldo er lavere enn 2.500 poeng. Eventuelle restpoeng lagres til neste utstedelse. Bonussjekker utstedes ikke forskuddsvis. Dersom bonussjekk utstedes i forbindelse med innmelding, har den kortere gyldighet. 

*Kundeklubb med bonus som medlemsfordel lanseres juni 2024. Medlem opparbeider seg bonus fra dette tidspunktet. 

 

REGLER FOR BONUS

 • Bonussjekk kan brukes som delbetaling ved kjøp.
 • Bonussjekker kan ikke veksles inn i kontanter eller ved kjøp av gavekort.
 • Dersom man handler for lavere enn verdi på bonussjekk vil man tape overskytende beløp.   
 • Bonuspoeng utløper etter 12 måneder fra den dagen kjøpet ble gjennomført.
 • Dersom det er feil ved beregning utstedelse av bonussjekk kan Montér korrigere dette.
 • Unntatt av bonusberegning er kjøp av gavekort, bæreposer og frakt på varer og avgifter
 • Som medlemmer kan man takket nei til e-post kommunikasjon. Som en del av medlemsvilkårene vil man motta informasjon om bonussaldo på e-post. 
 • Ved utmelding av Montér Kundeklubb vil alle poeng og bonussjekker bli slettet automatisk.

 

BONUSBEREGNING VED KJØP AV TRELAST (per 1.6.24)

Ved kjøp av trelast vil medlemmer av kundeklubb få 2% bonus. Bonus på trelast beregnes på bestilt volum ikke fakturert volum.

 

RETUR AV VARER OG BONUSPOENG

Ved retur av varer vil bonus på kjøpet fjernes fra medlemmets bonusoversikt. Om medlem allerede har benyttet sin bonus vil bonusbeløp bli trukket fra bonussaldo. For kjøp over kr 50.000 vil Montér ha mulighet til å etterfakturere kunden dersom det ikke er bonuspoeng på konto.

For øvrige tilbud og rabatter gjelder egne betingelser. 

 

AVSLUTTE MEDLEMSKAP 

Man kan når som helst melde seg ut av Montér Kundeklubb på «Min Side. Ved utmelding vil man ikke lenger motta tilbud eller annen markedsføring fra oss. Medlemskontoen vil bli deaktivert og det vil dessverre ikke være mulig å gjenopprette medlemshistorikk dersom man ønsker å melde seg inn på nytt. 

NB! Når medlemskapet avsluttes mister man alle opptjente poeng og eventuelle bonussjekker som ikke har blitt innløst.

 

ENDRINGER

Montér forbeholder seg retten til å endre fordelene som inngår i kundeklubben.  Vesentlig endringer vil bli varslet på epost. 

 

PERSONVERN

Montér er opptatt av å behandle medlemmers personopplysninger trygt, og dette er beskrevet på egen nettside: https://www.monter.no/kundeservice/personvern-og-cookies

 

KONTAKT

Ved spørsmål kan man ta kontakt med Montér kundeservice på telefon + 47 23 03 15 10

 

Optimera

Østre Akervei 260 / PB 40 Haugenstua / N-0915 Oslo

Tlf +47 22 16 88 00

 

Oppdatert versjon 01.06.2024

Oppdatert versjon 01.09.2023

Oppdatert versjon 01.01.2022

Versjon 01.03.2020