Insektsmiddel 700 ml

  • Oljebasert permetrinspray
  • Langtidsvirkning 7-8 uker
  • Inneholder permetrin og pyretrin
fl

Hent selv

Få varen levert

NOBB 26591636Artikkelnummer 7086882
  • Oljebasert permetrinspray
  • Langtidsvirkning 7-8 uker
  • Inneholder permetrin og pyretrin
Trinol 810 insektsmiddel er en oljebasert permetrinspray med virkning i 7-8 uker. Den virker mot maur, fluer, veps, sølvkre, midd, flått, edderkopper, kakkerlakker mm. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.