Blåtind alkylatbensin 2-takt 5 liter miljøbensin

stk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 53522840Artikkelnummer 7560105
Til motorsager, gressklipper og andre motorredskaper. Gir renere avgasser. Ryker og lukter mindre.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H315 - Irriterer huden.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.