Aspen 4-takt alkylatbensin 5L

  • Uten innblanding av olje
  • For en mer effektiv og jevnere drift
  • Ingen skadelige stoffer
  • Holder motoren ren
  • Lagringsstabil
kan
1 kan / 5 ltr

Hent selv

Få varen levert

NOBB 55211005Artikkelnummer 7727840
  • Uten innblanding av olje
  • For en mer effektiv og jevnere drift
  • Ingen skadelige stoffer
  • Holder motoren ren
  • Lagringsstabil
Apen 4-takt alkylatbensin brukes til gressklippere, jordfresere, snøfresere, båter og andre fire-taktsmotorer. Bensinen holder ventiler og stempler renere, som øker både livslengde og driftssikkerhet. Bensinen er renere, og inneholder ikke skadelige komponenter. Aspen 4 kan lagres lenge uten at kvaliteten forandres. Aspen alkylatbensin holder i 3-5 år sammenlignet med vanlig bensin som holder i ca. 3-5 måneder.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H315 - Irriterer huden.
H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.