Mørtelforbedrer 1,02 kg RM

  • Forbedring av bruksegenskaper
  • Forbedring av strekkstyrke og heftfasthet
  • Tilsettes mørtel eller betong
  • Motvirker oppsprekking
  • 1,02 kg
stk
1 stk / 1,02 kg

Hent selv

Få varen levert

NOBB 24896706Artikkelnummer 7231517
  • Forbedring av bruksegenskaper
  • Forbedring av strekkstyrke og heftfasthet
  • Tilsettes mørtel eller betong
  • Motvirker oppsprekking
  • 1,02 kg
Mapelatex RM er en latex som tilsettes mørtel eller betong. Den forbedrer bearbeidlighet, strekkstyrke og heft. Motvirker bom og oppsprekking. Den er også godt egnet som heftforbedrende gysemasse før påstøp. Skal ikke benyttes ved temperaturer lavere enn +5 grader eller høyere enn +30 grader.
EUH210
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
EUH208
EUH208 - Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.