Radonsperre 400 4x25 meter

  • Radoonsperre og fuktsperre i ett
  • Sterk og robust; høy punkteringsmotstand
  • Store formater - få skjøter
  • Selvklebende tilbehør
  • SINTEF Teknisk Godkjenning
rul
1 rul / 100 m²

Hent selv

Få varen levert

NOBB 44581577Artikkelnummer 7251464
  • Radoonsperre og fuktsperre i ett
  • Sterk og robust; høy punkteringsmotstand
  • Store formater - få skjøter
  • Selvklebende tilbehør
  • SINTEF Teknisk Godkjenning
Randonsperre 400 består av en sterk og robust PE-folie som benyttes som randon- og fuktsperre for gulv og grunn. Produktet hindrer luftlekkasje fra grunnen, og er dermed en effektiv og sikker beskyttelse mot helsefarlig radongass. Produktet er også damptett, og dermed også en god fuktsperrer. Systemet er beregnet for bruksgruppe B og C i henhold til Norges Bygg forskningsinstitutts anvisninger.
Outlet