Trefiberplater

Takket være sine fukt- og vindbestandige egenskaper, egner trefiberplater seg svært godt til blant annet himling, isolasjon og taktro. Se vårt utvalg trefiberplater her.