Slik legger du heltregulv

Kjenn på den deilige følelsen av å trå på ordentlig tre. Vi viser deg hvordan du enkelt kan legge heltregulv selv!

  Vi viser deg hvordan legge heltregulv. Det kan du gjøre ved å lime, skru eller legge gulvet flytende. Bilde: Moelven
  Vi viser deg hvordan legge heltregulv. Det kan du gjøre ved å lime, skru eller legge gulvet flytende. Foto: Moelven

  Det finnes tre vanlige måter å legge et heltregulv på. Det er å lime, skru og å legge flytende gulv. Hva som lønner seg å gjøre varierer med ventilasjon, bygningen, fuktighet, årstid og oppvarming.

  La oss vise deg hvordan du legger heltregulv med de ulike fremgangsmåtene i tre forskjellige monteringsvideoer.

  Dette trenger du til jobben:

  • Sag
  • Hammer
  • Stemjern
  • Tommestokk
  • Blyant
  • Rettesnor
  • Drill, hvis du skal skru. Benytt rustfrie skruer i minst 40 mm lengde på vanlige gulv, og 57 mm på tykke gulv.
  • Pensel, hvis du skal lime

  Tips og råd før gulvlegging

  • Husk å benytt fuktsperre (0,2 mm) hvis gulvet skal legges i et rom som er over et oppvarmet rom
  • Underlag bør brukes direkte under bordene, med mindre du skal lime gulvet. Det er også viktig å bruke fuktsperre der underlaget kan avgi fukt, slik som betonggulv
  • Er det knirking i gulvet du skal legge oppå, er det ikke sikkert at knirkingen blir borte med et nytt gulv på toppen
  • Det er svært viktig med et jevnt og tørt underlag
  • Gulvet skal ligge i det samme rommet som det skal legges i minst 48 timer, slik at det oppnår romtemperatur
  • Skal du ha undervarme under gulvet, bør gulvet ha samme temperatur som det skal ligge i, for å unngå krympesprekker. Temperaturen må ikke overstige 26 grader

  Lime heltregulv

  Skal du lime gulvet fast i underlaget vil hvert enkelt gulvbord utvide og krympe seg. Dette vil få større utslag jo bredere bordene er.

  Derfor er det viktig med god kvalitet på gulvet du velger, og at du legger gulvet etter monteringsanvisning.

  Skru heltregulv

  Skal du skru gulvet fast i underlaget vil også her hvert enkelt gulvbord utvide og krympe seg. Dette vil få større utslag jo bredere bordene er.

  Det er derfor viktig at gulvet du velger er av god kvalitet, og at du legger gulvet etter monteringsanvisning.

  Legge flytende heltregulv

  Legger du gulvet flytende vil det oppføre seg som en enhet. Det vil si at det krymper og strekker seg samlet langs veggene.

  Merk! Husk at ved montering av flytende gulv kan ikke bredden på rommet være mer enn 4,0 meter. Skal du legge bredere må du legge inn en ekspansjonsfuge.