Montere stolper på pergola

For å gjøre pergolaen mer stødig - og for å sikre fester til kledningen - skal du nå montere stolper på pergolaen. Disse består av to lekter 48x98 som skrus sammen.

Stolpene du skal bygge og montere består av 2 stk. 48x98 mm impregnert konstruksjonsvirke som skrus sammen.

1. Kapp til 6 stk. 48x98 mm til 2100 mm lengde. Skru sammen 2 og 2 stolper med treskrue 5x80 mm før du fester dem i terrassegulvet og bærebjelken med treskrue 5x80 mm, slik at senter av stolpen er på senter av takbjelken og gulvbjelken. De ytterste stolpene blir da ca. 1152 mm fra senter til senter hjørnestolper.

2. Kapp til 2 stk. stolper 48x98 mm til 2464 mm lengde og 2 stk. stolper til 2265 mm lengde med 8 graders gjæring i den ene enden. Skru sammen en kort og en lang stolpe, med treskrue 5x80 mm, slik at du får 2 stolper.

Fest dem i terrassegulvet og takbjelken med treskrue 5x80mm som anvist på tegningen. 

Her finner du byggeanvisningen i sin helhet, som pdf. 

Neste steg: Montere kledning