Hvordan isolere tak?

Taket er husets femte fasade og er naturlig nok svært utsatt for vær og vind. Taket isoleres både for å hindre varmetap og lekkasjer og for å forbedre inneklimaet.

Mann som isolerer tak
Isolering av tak hindrer varmetap og gir et bedre inneklima. Men her er det mye å passe på, så hold tunga rett i munnen og rådfør deg med fagfolk hvis du er usikker på hvordan du isolerer taket. Foto: Rockwool

 

Frem til 1955 ble det i praksis ikke stilt krav til isolasjon for varmens skyld. Etasjeskillene ble ofte fylt med spon og leire, noe som hjalp på lyden, men lite på varmen. Med årene ble det mer vanlig å isolere med mineralull, men da med betraktelig tynnere isolasjonsplater enn i dag.

Med andre ord, bor du i et eldre hus kan etterisolering av taket være grepet som sikrer deg bedre komfort og lavere strømregning. 

Kan du etterisolere taket selv?

Ved isolering av taket utvendig er det flere forhold du må være obs på. Isolasjonen må være tett nok, vind- og dampsperre må legges korrekt og du må sikre nødvendig lufting.

I mange tilfeller vil det også være behov for å fjerne eksisterende taktekking for å komme til. Da er det en fordel å vite hvordan dette gjøres, så du kan gjenbruke materialene i stedet for å kjøpe nytt.

Vær obs på at arbeid med etterisolering som innebærer endringer i konstruksjonen, ny taktekking, eller bruksendring av rom kan være søknadspliktige.

Vi anbefaler at du rådfører deg med fagfolk før du setter i gang med omfattende arbeid.

Ta gjerne en tur innom Monter Byggservice, som du finner i hjertet av alle våre byggevarehus.

Isolere taket innvendig eller utvendig?

Etterisolering endrer temperaturforholdene i taket, noe som betyr at de delene av taket som ligger utenfor isolasjonssjiktet blir kaldere. Det betyr at sjansen for at kondens hoper seg opp øker, særlig hvis luft lekker fra innsiden og opp i takkonstruksjonen. Ligger isolasjonen på utsiden av bærekonstruksjonen reduseres dermed også faren for fuktproblemer.

 

 

Les mer

 

Utvendig isolering av taket

Ved å montere all isolasjonen utvendig for den gamle taktroen, kan hele bærekonstruksjonen fortsatt være synlig og det er forholdsvis enkelt å få til en god løsning. Hvis minst ¾ av all isolasjon plasseres på utsiden, kan dampsperren legges på eksisterende taktro. 

Innvendig isolering av tak er først og fremst viktig i forbindelse med bruksendring av loftsrom.

Uansett hvilken løsning du velger, må du sørge for å minimere sjansen for fukt. Det får du ved å montere dampsperre på innsiden av taket, og vindsperre eller kombinert vindsperre og undertak på utsiden.

Oppvarmet loft og isolasjon mellom sperrer/åser

Det er enklest å få til en fullgod løsning dersom arbeidet skjer samtidig med at taktekkingen skiftes, eller tas ned midlertidig. Alt arbeidet med luftingen kan da gjøres utenfra og hele rommet mellom taksperrene eller åsene kan fylles med isolasjon helt opp til taktroen.

Det gamle, damptette takbelegget, "takpappen", må i så fall først fjernes og erstattes med et nytt, dampåpent undertak. Med dampåpent undertak slipper man å etablere luftespalte og åpninger på undersiden av taktroen, noe som kan være svært vanskelig og arbeidskrevende

Ikke glem tilstrekkelig lufting!

Tak som ligger over oppvarmede rom må luftes. Etterisolerer du taket, reduseres riktignok behovet for å lufte bort varme for å hindre snøsmelting med påfølgende istappdannelse. Men luftebehovet for å hindre fuktskader, øker gjerne. 

Sørg for en god åpning mellom loft og friluft, både ved raft og møne, eller gavl. Da er du sikret god gjennomstrømming av luft, selv på vindstille dager.

Tenk langsiktig

Når du allikevel holder på med taket, så tenk langsiktig. Planlegger du på et senere tidspunkt å etterisolere ytterveggen, kan det være fornuftig å forlenge takutstikket allerede nå, slik at isolasjonen får nødvendig plass.

Hus som etterisoleres blir naturlig nok tettere. Går du kraftig til verks, må du være forberedt på at behovet for ventilasjon kan øke.