Spar strøm med luft til luft-varmepumpe

Installasjon av en luft til luft-varmepumpe gjør både miljøet og lommeboka godt. Slik regner du ut hvor mye du kan spare på mindre strømforbruk.

Person som endrer temperaturen med en varmepumpe
Luft til luft varmepumper passer i de aller fleste boliger og vil raskt gi positivt utslag på strømregningen.

 

Godt inneklima, behagelig temperatur, rask installasjon og mulighet for kjøling på varme dager. Fordelene med en luft til luft-varmepumpe er mange. Likevel er nok muligheten til å kutte strømforbruket og dermed også strømregningen den viktigste årsaken til at mange går til innkjøp av denne klimasmarte oppvarmingsløsningen.

I følge Enova bruker en gjennomsnittshusholdning ca. 25.000 kWh i året og kan i snitt spare 4.800 KWh på å installere en luft til luft-varmepumpe.

Mer å spare med høye strømpriser

Strømforbruket henger sammen med vanene dine, boligens størrelse og hvor du bor i landet. Samtidig svinger strømprisene noe fra måned til måned. Vil du finne ut eksakt hvor stor andel av strømregningen din som vil kuttes ved installasjon av en luft til luft-varmepumpe, må du derfor ta en titt på strømregningene dine. Størrelsen og ytelsen på

Strømforbruket henger sammen med vanene dine, boligens størrelse og hvor du bor i landet. Samtidig svinger strømprisene noe fra måned til måned. Vil du finne ut eksakt hvor stor andel av strømregningen din som vil kuttes ved installasjon av en luft til luft-varmepumpe, må du derfor ta en titt på strømregningene dine. Størrelsen og ytelsen på varmepumpen vil også spille inn, så det er viktig at du går til innkjøp av en løsning som er tilpasset ditt behov.

Les også: Hvordan velge riktig varmepumpe

Til eksempel var snittprisen for andre kvartal i 2022 på 137,3 øre/kWh (SSB). Med Enovas anslåtte besparelse på 4.800 kWh, tilsvarer det en reduksjon på omlag 6.600 kroner etter at strømstøtten er trukket fra.

Historisk sett har riktignok strømprisene ligget en del lavere enn i rekordåret 2022, men selv med en strømpris nærmere 100 øre/kWh, vil varmepumpen sørge for en årlig besparelse på omlag 4.800 kroner.

Riktig vedlikehold av varmepumpen er en forutsetning for å sikre optimal ytelse og lang levetid. Forventet levetid er beregnet til 15 år, noe som i praksis vil sørge for en besparelse på strømregningen på omlag 72.000 kroner før det er på tide å skifte ut pumpen.

Hvor lang tid tar det å nedbetale en varmepumpe?

Luft til luft-varmepumper koster mellom 20-30.000 inkludert montering.

Hvis vi tar utgangspunkt i en snittpris på 120 øre/kWh og dermed en årlig besparelse på 5.760 kroner, vil investeringen din være tjent inn før det har gått fem år dersom du kjøper en varmepumpe til 27.000 kroner.

Av de 72.000 du sparer på strømregningen i løpet av 15 år, vil altså 45.000 være rent overskudd.

Godt for miljøet


Redusert strømforbruk er gunstig for lommeboken. Men det gjør også godt for miljøet!

Selv om mesteparten av energien i Norge kommer fra fornybare kilder, er vi en del av det europeiske kraftmarkedet hvor utslippene er høyere enn her hjemme.

Jo mindre energi vi bruker, dess mindre energi trenger vi å lage – både i Norge og i resten av Europa. Reduserer vi strømforbruket vårt, betyr det mindre bruk av olje og gass og dermed også lavere CO2-utslipp. 

 

Har du spørsmål om varmepumper? Kom innom et av våre byggevarehus for en prat!