Stigetrinn for takstein TRLA-43T sort

  • Tilpasset tak tekket med skifer-, betong-, eller teglstein
  • Stødig og sikker
  • Enkel montering
  • CE-merket
stk

NOBB 23812241Artikkelnummer 7104632
  • Tilpasset tak tekket med skifer-, betong-, eller teglstein
  • Stødig og sikker
  • Enkel montering
  • CE-merket
Lobas TR LA-43 er typegodkjent og tilpasset tak tekket med skifer-, betong-, eller teglstein. Innfesteskinne S-125 benyttes til øverste trinn. Øvrige trinn kobles sammen og hektes om takstein og lekt.
Outlet