Montér sin kundeklubb eies og driftes av Optimera AS med Org.nr: 967 013 056, Østre Aker vei 260, 0676 Oslo.

MEDLEMSVILKÅR MONTÉR KUNDEKLUBB

Montér sin kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Optimera Montér, og som har registrert seg som kundeklubbmedlem. Montér Kundeklubb har til formål å gi medlemmer i Montér Kundeklubb unike medlemstilbud, tips og inspirasjon til ulike bygge- og oppussingsprosjekter, samt invitasjoner til webinar og kundekvelder. Ved å registrere deg som medlem, samtykker du til vilkårene i denne avtalen. Avtalen består av Medlemsvilkår og Personvern. Kundeklubb eies og drives av Optimera (org.nr. 967 013 056). Medlemskap i Montér Kundeklubb er gratis og personlig og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet og fordelene kan ikke benyttes av andre enn medlemmet.

MEDLEMSFORDELER

Montér sin kundeklubb har til formål å gi medlemmene faste fordeler i form av gjeldene og variabel personlig rabattmatriser, faste rabatter på ulike varegrupper (inkluderer også egne kampanjetilbud kun for medlemmer) samt tips og inspirasjon til dine byggeprosjekter. Montér forbeholder seg retten til å endre fordelene som inngår i kundeklubben. Vesentlig endringer vil bli varslet på epost. Dersom du er medlem av BBL, Huseierne, eller annen rabattavtale med Montér, og derav er kvalifisert til rabatt på varer, vil vi gi deg den rabattmatrisen som gir deg de beste rabattene basert på ditt medlemskap. Det er ikke mulig å benytte seg av flere rabattmatriser på ett kjøp. KRAV TIL MEDLEMSKAPET For å melde deg inn i Montér sin kundeklubb og motta de fordelene det gir deg, må du registrere deg som medlem og akseptere medlemsvilkårene. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre.

INNMELDING

Ved innmelding må du registre seg med gyldig e-post adresse, postnummer og norsk mobilnummer (+47). Ved innmelding velger du ditt preferert byggevarehus. Du er selv ansvarlig for at opplysningene du oppgir om deg selv er korrekte og oppdaterte. For at vi skal kunne gi deg de beste fordelene, er vi avhengig av at du samtykker til å motta tilbud og annen markedsføring på e-post (obligatorisk). Etter samtykke fra medlemmene vil vi bruke medlemmenes personopplysninger for å tilby medlemsfordeler og tilbud basert på kjøp av varer og tjenester, samt tilpasset kommunikasjon i digitale kanaler. Du melder deg inn ved å registrere deg som kundeklubbmedlem på monter.no/kundeklubb. Du kan når som helst gå inn på «Min side» for å redigere dine personopplysninger, samtykker og valgt byggevarehus.

AVMELDING

Du kan når som helst melde deg ut av Montér Kundeklubb på «Min Side». All informasjon om deg vil slettes eller anonymisere innen rimelig tid. Ved avmelding vil du ikke lenger motta tilbud eller annen markedsføring fra oss. Det vil dessverre ikke være mulig å gjenopprette medlemshistorikk dersom du skulle ønske å melde deg inn på nytt.

MIN SIDE

Som innlogget på «Min side» har du tilgang på gjeldene medlemspriser, samt innsyn i dine personopplysninger, kjøpshistorikk og dine samtykker. På «Min side» kan du også redigere dine samtykker, endre valgt byggevarehus, eller melde deg ut av Montér Kundeklubb.
Trenger du hjelp til å endre lagrede personopplysninger kan du kontakte Montér kundeservice på telefon + 47 23 03 15 10

PERSONVERN

Ved å melde deg inn i Montér Kundeklubb samtykker du til at Montér registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i Montér Kundeklubb. Montér er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven.

 1. Hvilke personopplysninger behandles Montér innhenter personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap i kundeklubben og øvrige tjenester. Dette inkluderer: • Navn • Mobilnummer • Bostedsadresse • E-postadresse • Kjøpsdata • Preferert byggevarehus Vi gjør oppmerksom på at vi kan benytte auto-oppslag mot katalogtjenester for å gjøre registreringen enklere for deg. Du er selv ansvarlig for å rette opp eventuelle feil som er lagret på ditt mobilnummer. Vi innhenter kun personopplysninger som vi anser som nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen og tilstreber at personopplysningene er korrekte og oppdaterte.
 2. Samtykke
  Ved å melde deg inn som medlem i Montér Kundeklubb samtykker du til å motta e-post, SMS og kommunikasjon i andre digitale kanaler (iht. dine samtykker). Du godtar at Montér kan tilpasse informasjon og tilbud basert på dine kjøp i butikk/nettbutikk slik at Montér kan skreddersy tilbud. Montér vil bruke dine data til intern statistikk og analyse. Montér bruker data fra offentlige register for å holde din informasjon oppdatert. Du kan når som helst melde deg av de ulike dialogene vi har med deg med unntak av e-post som er vår primære kommunikasjonskanal og obligatorisk for medlemskapet. Hvordan du melder deg av dialogen kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder deg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet. Det kan være endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av Montér Kundeklubb.
 3. Hvorfor innhenter vi personopplysninger?
  Formålet med å behandle personopplysninger vi registrerer om deg er i første rekke å sikre relevant kommunikasjon med deg som medlem. Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet for å tilpasse og sende deg kampanjetilbud via e-post og/eller mobil avhengig av hvilke kommunikasjonskanaler du har samtykket til. Kjøpshistorikk og klikk på våre nettsteder, og e-post kan anvendes for tilpasset markedsføring, og du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben.
 4. Hva bruker vi opplysningene til?
  Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med deg, for å gi deg tilpassede tilbud. Vi benytter tredjepartsløsning til Mailchimp for å håndtere utsendelse av e-poster, samt til å lagre personopplysninger om medlemmer i kundeklubben på en sikker og forsvarlig måte. Se Mailchimp`s personvernerklæring. Vi vil ikke selge eller utlevere dine personopplysninger til tredjepart.
  Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Montér har, eller dersom du ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du enkelt gjøre dette ved å kontakte Montér på telefon 23 03 15 10.

  ENDRING OG AVTALENS VARIGHET Vilkårene gjelder fra 01.09.2023 og erstatter alle evt. tidligere vilkår for medlemskap i kundeklubben. Montér vil kunne oppdatere medlemsvilkårene i henhold til gjeldene lovverk og/eller regelverk, eller på bakgrunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. De gjeldende vilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på denne siden. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre mindre endringer i vilkårene for Montér Kundeklubb uten varsel. Vesentlige endringer vil varsles gjennom e-post. Medlemskapet gjelder fra du melder deg inn og til du avslutter ditt medlemskap. Du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben. All informasjon om deg vil da slettes eller anonymiseres innen rimelig tid. Vi forbeholder oss også retten til å avvikle eller erstatte kundeklubben med 30 dagers varsel. Om vi må avvikle klubben grunnet juridiske pålegg kan dette skje uten varsel. Montér forbeholder også retten til å slette medlemmer som bryter vilkårene eller kommer med feilaktig informasjon. Montér Kundeklubb har rett til å overføre din medlemsavtale til et annet selskap som vil fortsette å drive fordelsprogrammet.

ANSVAR

Montér har ikke ansvar for tap av fordeler og rabatter som følge av skrivefeil, tekniske feil, driftsstans og lignende uforutsigbare hendelser.

TVISTER OG LOVALG

Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle tvister med tilknytning til denne avtalen og som partene ikke løser i dialog, skal avgjøres av norske domstoler, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

KONTAKT

Ta kontakt med oss om du har spørsmål som gjelder behandlingen av personopplysninger eller medlemsvilkårene.
Optimera
Østre Akervei 260 / PB 40 Haugenstua / N-0915 Oslo
Tlf +47 22 16 88 00

Versjon september 2023
Oppdatert versjon 01.09.2023
Oppdatert versjon 01.01.2022
Versjon 01.03.2020