Monier

Produksjonen av Monier takstein kan spores helt tilbake til England i 1919. I dag har BMI Monier et markedsledende sortiment av tegltakstein og tilbehør, som har blitt solgt i Norge i over 25 år. Monier ble en del av BMI Norge i 2018, da Icopal og Zanda Monier fusjonerte. Navnet BMI er en forkortelse for Braas-Monier-Icopal.

Takstein

Det å velge riktig takstein kan løfte inntrykket av huset betraktelig, og også gi deg mye tilbake i form av verdiøkning på boligen.