Express m/pensel 5 gr

  • Svært lett å påføre
  • Hurtigherdende
stk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 25654443Artikkelnummer 7128298
  • Svært lett å påføre
  • Hurtigherdende
Et cyanakrylatisk lim for både porøse og ikke porøse materialer. Gir en svært sterk liming. Svært lett å påføre.
H315
H315 - Irriterer huden.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
FastLavpris